Izmjena drugog LAG Natječaja – Tip Operacije 2.2.1. Ulaganje u pokretanje, poboljšanje ili proširenje lokalnih temeljnih usluga za ruralno stanovništvo, uključujući slobodno vrijeme i kulturne aktivnosti te povezanu infrastrukturu

Upravni odbor Lokalne akcijske grupe „Vuka-Dunav“, dana 11. siječnja 2019. na 28. Sjednici Upravnog odbora, donio je Odluku o izmjeni drugog LAG natječaja za Tip Operacije 2.2.1. „Ulaganje u pokretanje, poboljšanje ili proširenje lokalnih temeljnih usluga za ruralno stanovništvo, uključujući slobodno vrijeme i kulturne aktivnosti te povezanu infrastrukturu“, a koji je sukladan Tipu operacije 7.4.1. iz Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014.-2020. Prema Strategiji LAG-a Vuka-Dunav potpore će biti odobrene naseljima s najviše 5 000 stanovnika s područja LAG-a Vuka-Dunav.

 

LAG Natječaj se mijenja u slijedećem dijelovima:

  • na 5. stranici, 1. Opće odredbe, 1.3. Iznos, udio i intenzitet javne potpore, dio iz teksta:

„Najniža ukupna vrijednost projekta i javne potpore iznosi 15.000 EUR u kunskoj protuvrijednosti (111.330,00 HRK). Najviša ukupna vrijednost projekta i javne potpore iznosi 50.000 EUR u kunskoj protuvrijednosti (371.100,00 HRK).“ mijenja se i glasi:

„Najniža ukupna vrijednost projekta i javne potpore iznosi 15.000 EUR u kunskoj protuvrijednosti (111.330,00 HRK). Najviša vrijednost javne potpore po projektu iznosi 50.000 EUR u kunskoj protuvrijednosti (371.100,00 HRK). Najviša ukupna vrijednost projekta iznosi 100.00 EUR u kunskoj protuvrijednosti (742.200,00 HRK).“

  • na 18. stranici, 4. Administrativne informacije, 4.1. Podnošenje prijave projekta, dio iz teksta:

„Prijave projekata podnose se u jednom (1) zatvorenom paketu/omotnici isključivo preporučenom poštom ili neposredno5 od 18. siječnja 2018., a najkasnije do 18. ožujka 2018. na adresu: LAG Vuka-Dunav, Braće Radića 10, 31216 Antunovac.“ mijenja se i glasi:

„Prijave projekata podnose se u jednom (1) zatvorenom paketu/omotnici isključivo preporučenom poštom ili neposredno5 od 01. veljače 2019., a najkasnije do 01. travnja 2019. na adresu: LAG Vuka-Dunav, Braće Radića 10, 31216 Antunovac.“

LAG Natječaju na 6. stranici, 1. Opće odredbe, 1.3. Iznos, udio i intenzitet potpore, dodan je dio teksta koji glasi:

„Intenzitet potpore za pojedine aktivnosti i mjere primjenjivati će se sukladno važećim Pravilnicima. Međutim, prema Lokalnoj razvojnoj strategiji LAG-a Vuka-Dunav, LAG može dodijeliti najviše 20% veći intenzitet potpore od one propisane za određene projekte u Programu.

Veći intenzitet potpore za određeni projekt LAG može dodijeliti prema sljedećim kriterijima:

  • ukoliko sredstva dostupna za dodjelu putem raspisanog natječaja nisu u cijelosti dodijeljena korisnicima, uzimajući u obzir dostupnost neiskorištenih sredstava i intenzitet potpore po projektu, sukladno tablici bodovanja i načelu jednakog tretmana, odobrenim projektima može se dodijeliti do 5% veći intenzitet potpore;

  • za projekte koji imaju inovativni karakter na lokalnoj razini može se dodijeliti 10% veći intenzitet potpore;

  • za projekte koji osiguravaju javni pristup rezultatima projekta može se dodijeliti 15% veći intenzitet potpore

  • za projekte su od zajedničkog interesa na lokalnoj razini i usmjereni su rješavanju jednog od problema istaknutog u Strategiji može se dodijeliti 20% veći intenzitet.“;

te je na 26. stranici, 6. Obrasci i prilozi, dodan dio teksta koji glasi:

„Prilog IX. – Kriteriji odabira.“.

Ostali dijelovi Natječaja za provedbu T.O. 2.2.1. „Ulaganje u pokretanje, poboljšanje ili proširenje lokalnih temeljnih usluga za ruralno stanovništvo, uključujući slobodno vrijeme i kulturne aktivnosti te povezanu infrastrukturu“ se ne mijenjaju.


 

Na Natječaj se mogu prijaviti jedinice lokalne samouprave, trgovačka društva u većinskom vlasništvu jedinica lokalne samouprave, javne ustanove neprofitnog karaktera u kojima su osnivači jedinice lokalne samouprave, udruge/organizacije civilnog društva i vjerske zajednice, lokalne akcijske grupe koje su odabrane unutar Programa.

 

Rok za podnošenje prijava projekta na Natječaj započinje 01. veljače 2019. godine i traje do 01. travnja 2019. godine.

 

Sve informacije o načinu prijave mogu se pronaći na web-stranici LAG-a Vuka-Dunav (www.lagvuka-dunav.hr), gdje je objavljen tekst LAG Natječaja, te ostala prateća dokumentacija.

 

Informativna radionice za pružanje detaljnih informacija potencijalnim prijaviteljima održati će se:

  • 15. siječnja 2019. u vijećnici Općine Vladislavci, u 10 sati,

  • 31. siječnja 2019. u vijećnici Općine Antunovac u 12 sati.


 

Prijave na radionicu na:

info@lagvuka-dunav.hr ili 031/670 498

 

Privitak
2. LAG Natječaj T.O. 2.2.1. - 7.4.1.zip

11.01.2019 LAG