JAVNI NATJČAJ Za prijam u radni odnos na određeno vrijeme na projektu "Zaželi – program zapošljavanja žena – faza II" "SNAGA ŽENA – SKRBIM ZA DRUGE, BRINEM ZA SEBE II"

Na temelju Odluke o financiranju projektnog prijedloga „Snaga žena – skrbim za druge, brinem za sebe II“ Ministarstva rada i mirovinskog sustava KLASA: 910-04/20-09/32, URBROJ: 524-06-03-01/1-20-77, od 16. lipnja 2020. godine, te Ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava za projekte koji se financiraju iz Europskog socijalnog fonda, Operativnog programa Učinkoviti ljudski potencijali 2014-2020 "Zaželi – program zapošljavanja žena – faza II", Kodni broj: UP.02.1.1.13.0077, od 18. lipnja 2020. godine, te članka 30. Statuta LAG-a Vuka-Dunav, Predsjednik LAG-a , objavljuje

JAVNI NATJČAJ

Za prijam u radni odnos na određeno vrijeme na projektu "Zaželi – program zapošljavanja žena – faza II"

"SNAGA ŽENA – SKRBIM ZA DRUGE, BRINEM ZA SEBE II"

 

Izjava o iskazu interesa za osposobljavanje

Natječaj - Zaželi

13.07.2020 LAG