JAVNI POZIV za dodjelu potpora za organizaciju i sudjelovanje na manifestacijama u 2015. godini

Osječko-baranjska županija na svojim je mrežnim stranicama objavila Javni poziv za prikupljanje prijava za dodjelu potpora iz Proračuna Osječko-baranjske županije za 2015. godinu za organizaciju i sudjelovanje na manifestacijama na području Osječko-baranjske županije u 2015. godini.
Potpora podrazumijeva nepovratna financijska sredstva odobrena iz Proračuna Županije za 2015. godinu za organizaciju i sudjelovanje na manifestacijama dodjeljuje se za organizaciju i/ili sudjelovanje na manifestacijama koje su od značaja za razvoj ruralnog turizma i predstavljanje turističkih potencijala Županije, kojima se promiče i predstavlja Županija kao aktivni sudionik u razvoju ruralnog turizma, a osobito za organizaciju i sudjelovanje: - na sajmovima i izložbama,
- na znanstveno-stručnim skupovima,
- na festivalima, smotrama, natjecanjima i drugim srodnim manifestacijama
Pravo prijave za korištenje potpore imaju: obiteljska poljoprivredna gospodarstva, obrti i trgovačka društva registrirani za pružanje ugostiteljskih i turističkih usluga u ruralnom turizmu, udruge registrirane za djelatnosti povezane uz selektivne oblike ruralnog turizma i druge fizičke i pravne osobe koje imaju prebivalište odnosno sjedište na području Županije. Pravo na podnošenje prijave imaju samo podnositelji koji su u cijelosti opravdali namjensko korištenje ranije dodijeljenih sredstava iz županijskog proračuna.
Javni poziv je otvoren do utroška sredstava planiranih u Proračunu Osječko- baranjske županije za 2015. godinu, a najkasnije do 31. listopada 2015. godine.

Pročitajte više

 

16.10.2015 LAG