JAVNI POZIV za dodjelu potpora za ulaganja u razvoj i unaprjeđenje ruralnog turizma na području Osječko-baranjske županije u 2015. godini

Osječko – baranjska županija na svojim je mrežnim stranicama objavila Javni poziv za prikupljanje prijava za dodjelu potpora iz Proračuna Osječko-baranjske županije za 2015. godinu za ulaganja u razvoj i unaprjeđenje ruralnog turizma na području Osječko-baranjske županije u 2015. godini.
Potpora podrazumijeva nepovratna financijska sredstva odobrena iz Proračuna Županije za 2015. godinu za ulaganja u razvoj i unaprjeđenje ruralnog turizma dodjeljuje se za ulaganja u razvoj i unaprjeđenje ugostiteljske i turističke usluge u ruralnom turizmu s ciljem podizanja razine kvalitete usluge, a osobito za:
- ulaganje u objekte za pružanje turističkih, odnosno ugostiteljskih usluga,
- ulaganja koja se odnose za ispunjavanje potrebnih uvjeta utvrđenih posebnim propisima za obavljanje registrirane djelatnosti ili nove djelatnosti,
- ulaganja u podizanje kvalitete usluge i konkurentnosti,
- ulaganja u svezi s proširenjem ponude ugostiteljskih i turističkih usluga,
- marketinške aktivnosti.
Javni poziv je otvoren do utroška sredstava planiranih u Proračunu Osječko-baranjske županije za 2015. godinu, a najkasnije do 31. listopada 2015. godine
Pročitajte više

 

16.10.2015 LAG