Natječaji Hrvatskog olimpijskog odbora za sport na lokalnoj razini- Program „Aktivna zajednica“

Ured za programe lokalnog sporta provodi programske aktivnosti vezane uz stvaranje uvjeta za razvoj sporta, prvenstveno sporta djece i mladih, te skrb o sportu na lokalnoj razini.
Program „Aktivne zajednice“ novčana je potpora HOO-a za  ulaganje u osnovne materijalne uvjete rada sa sportašima.

Maksimalan iznos pojedinačne potpore je 70.000,00 kuna

Rok za podnošenje prijedloga je 30.4.2016. godine

Detalji o Pozivu

Ostala dokumentacija i informacije o natječaji

 

14.04.2016 LAG