Objava rezultata 5. LAG Natječaja za tip operacije 1.3.3. „Potpora razvoju malih poljoprivrednih gospodarstava“

Ukupan iznos raspoloživih sredstava za 5. LAG Natječaj, za tip operacije 1.3.3. „Potpora razvoju malih poljoprivrednih gospodarstava“ iznosi 2.057.669,14 kuna.

Visina potpore po jednom korisniku iznosi 15.000,00 eura, u kunskoj protuvrijednosti 113.850,00 kuna.

Na 5. LAG natječaj pristigle su 22 projektne prijave. Na 45. Sjednici Upravnog odbora LAG-a Vuka-Dunav, održanoj 29.12.2020. godine, Upravni odbor donio je 18 Odluka o odabiru projekta, 2 odluke o odbijanju projekta i 2 Obavijesti o odbacivanju prijave zbog nedovoljno raspoloživih sredstava.

Konačna rang lista prijavljenih projekata koju su dobili Odluku o odabiru projekta nalazi se u nastavku:

Konačna rang lista

 

05.01.2021 LAG