OBJAVLJEN JAVNI POZIV ZA PRIKUPLJANJE PRIJEDLOGA PROJEKATA I OSTVARIVANJE PRAVA NA SREDSTVA IZ NAKNADE ZA KORIŠTENJE OPĆEKORISNIH FUNKCIJA ŠUMA ZA ZNANSTVENE RADOVE IZ PODRUČJA ŠUMARSTVA

Ministarstvo poljoprivrede objavljuje Javni poziv za prikupljanje prijedloga projekata i ostvarivanje prava na sredstva iz naknade za korištenje općekorisnih funkcija šuma za znanstvene radove iz područja šumarstva, u ukupnom iznosu najviše do 6.000.000,00 kuna.
S obzirom na to da je zadnji javni poziv za znanstveno istraživačke radove iz područja šumarstva bio 2016. godine te su se u međuvremenu pojavili i aktualizirali novi izazovi unutar osjetljivih šumskih ekosustava, svrha ovoga javnoga poziva je financiranje znanstvenih radova koji za cilj imaju pronalaženje rješenja za očuvanje naših šuma.

Stoga Ministarstvo pokreće javni poziv za dodjelu sredstva znanstvenim radovima na teme:

  • očuvanje sastojina poljskog jasena (Fraxinus angustifolia Vahl) u Republici Hrvatskoj s naglaskom na biotske štetne čimbenike i

  • očuvanje sastojina hrasta lužnjaka (Quercus robur L.) u Republici Hrvatskoj s naglaskom na biotske štetne čimbenike. 

Javni poziv možete pronaći na sljedećoj poveznici: javni pozivi i natječaji
 

IZVOR: https://poljoprivreda.gov.hr/vijesti/objavljen-javni-poziv-za-prikupljanje-prijedloga-projekata-i-ostvarivanje-prava-na-sredstva-iz-naknade-za-koristenje-opcekorisnih-funkcija-suma-za-znanstvene-radove-iz-podrucja-sumarstva/3836

13.02.2020 LAG