OBRTNA SREDSTVA ZA RURALNI RAZVOJ - KREDITI UZ KAMATNU STOPU OD 0,5% I BEZ NAKNADA

 

            Ministarstvo poljoprivrede je u suradnji s HBOR-om pripremilo novi financijski instrument koji će u kratkom roku osigurati likvidnost u sektorima poljoprivredne proizvodnje, prerađivačkog i šumarskog sektora, ali i potaknuti oporavak nakon javnozdravstvene krize uzrokovane pandemijom koronavirusa COVID-19. 
            Obrtna sredstva za ruralni razvoj olakšat će pristup financiranju obrtnih sredstava potrebnih za neometano odvijanje proizvodnje i financiranje tekućeg poslovanja (priprema proizvodnje, sirovine i materijali, ostali proizvodni troškovi, troškovi radne snage, podmirenje obveza prema dobavljačima, opći troškovi tekućeg poslovanja) za prihvatljive krajnje primatelje pogođene pandemijom koronavirusa (COVID-19).

Opće značajke financijskog instrumenta:

·       Sredstva se osiguravaju iz Programa ruralnog razvoja u sklopu Mjere Financijski instrumenti ukupne vrijednosti 130 milijuna kuna.

·       Sredstva su namijenjena mikro, malim i srednjim poduzetnicima iz poljoprivrednog, prerađivačkog i šumarskog sektora.

·       Geografski obuhvat je ograničen na područje Republike Hrvatske izuzev urbanih područja - Zagreb, Split, Rijeka i Osijek.

·       Krediti se odobravaju u kunama.

  • Minimalni iznos kredita: 190.000,00 kuna.

·       Maksimalni iznos kredita: 1.520.000,00 kuna.

·       Nije potrebno osigurati vlastito učešće korisnika kredita.

·       Kamatna stopa iznosi 0,5% godišnje fiksno.

·       Instrumenti osiguranja su bjanko i obične zadužnice korisnika kredita/povezanih osoba.

·       Rokovi otplate kredita do 5 godina (uključujući poček od 12 mjeseci) za iznose kredita iznad 760.000,00 kuna, odnosno do 3 godine (uključujući poček do 6 mjeseci) za iznose kredita do 760.000,00 kuna. 

·       Rok korištenja kredita u pravilu do 3 mjeseca.

·       Kredit se, u pravilu, otplaćuje u jednakim mjesečnim, tromjesečnim ili polugodišnjim ratama.

Više informacija potražite na: https://poljoprivreda.gov.hr/vijesti/obrtna-sredstva-za-ruralni-razvoj-krediti-uz-kamatnu-stopu-od-0-5-i-bez-naknada/4018

01.06.2020 LAG