Poljoprivrednicima na raspolaganju 360 milijuna kuna za biljnu proizvodnju kroz tip operacije 4.1.1.

U objavljenom natječaju iz mjere 4 Programa ruralnog razvoja za tip operacije 4.1.1. Restrukturiranje, modernizacija i povećanje konkurentnosti poljoprivrednih gospodarstava, ukupan iznos raspoloživih sredstava javne potpore na ovom Natječaju iznosi 360.000.000,00 kuna od čega:

  • 200.000.000,00 kuna za ulaganja u sektor ratarstva

  • 70.000.000,00 kuna za ulaganja u proizvodnju šećerne repe

  • 70.000.000,00 kuna za ulaganja u sektor vinogradarstva

  • 20.000.000,00 kuna za ulaganja u sektor cvijeća i ukrasnog bilja.

Prihvatljivi korisnici su fizičke i pravne osobe upisane u Upisnik poljoprivrednika i proizvođačke organizacije priznate sukladno posebnim propisima kojima se uređuje rad proizvođačkih organizacija, a prihvatljivi su projekti za ulaganja u sektor ratarstva (uključujući industrijsko, ljekovito, začinsko i aromatično bilje), sektor vinogradarstva te sektor cvijeća i ukrasnog bilja.


 

Više informacija na:

http://www.apprrr.hr/poljoprivrednicima-na-raspolaganju-360-milijuna-kuna-za-biljnu-proizvodnju-%E2%80%93-objavljen-novi-natjecaj-za-411-2567.aspx

18.02.2018 LAG