Arhiva: Natječaji, Novosti

Lipanj / 2016

Poziv za prijavu programa i projekata usmjerenih smanjenju i prevenciji socijalne isključenosti te socijalnom uključivanju i integraciji u život zajednice socijalno osjetljivih skupina

28.06.2016
LAG

Ministarstvo socijalne politike i mladih poziva zainteresirane organizacije na dostavu prijava sukladno objavljenom Pozivu. Na poziv se mogu prijaviti programi i projekti sukladno sljedećim prioritetnim područjima pročitaj više


LAG Vuka – Dunav prijavio se na natječaj za Podmjeru 19.2. Programa ruralnog razvoja RH

LAG Vuka – Dunav prijavio se na natječaj za Podmjeru 19.2. Programa ruralnog razvoja RH

21.06.2016
LAG

Dana 17. lipnja 2016. godine LAG Vuka – Dunav prijavio se na natječaj za provedbu podmjere 19.2. „Provedba operacija unutra CLLD strategije“ – provedba tipa operacije 19.2.1. „Provedba operacija unutra CLLD strategije“ s procijenjenom vrijednosti bespovratnih sredstava za provedbu aktivnosti u iznosu 1.093.000,00 eura (cca 8.000.000,00 kuna). pročitaj više


Objavljen natječaj unutar podmjere 8.6 tip operacije 8.6.1.

17.06.2016
LAG

U Narodnim novinama broj 55 od 15. lipnja 2016. objavljen je Natječaj za provedbu podmjere 8.6. "Potpora za ulaganja u šumarske tehnologije te u preradu, mobilizaciju i marketing šumskih proizvoda" - provedba tipa operacije 8.6.1. "Modernizacija tehnologija, strojeva, alata i opreme u pridobivanju drva i šumskouzgojnim radovima" pročitaj više


Objavljen natječaj unutar podmjere 8.6. tip operacije 8.6.2.

17.06.2016
LAG

U Narodnim novinama broj 55 od 15. lipnja 2016. objavljen je Natječaj za provedbu podmjere 8.6. "Potpora za ulaganja u šumarske tehnologije te u preradu, mobilizaciju i marketing šumskih proizvoda" - provedba tipa operacije 8.6.2. "Modernizacija tehnologija, strojeva, alata i opreme u predindustrijskoj preradi drva". pročitaj više


Objavljen je Glasnik br. 6 - EAFRD

Objavljen je Glasnik br. 6 - EAFRD

17.06.2016
LAG

Objavljeno je mjesečno elektronsko izdanje glasnika Uprave za upravljanje EU fondom za ruralni razvoj, EU i međunarodnu suradnju koje sadrži najvažnije i najzanimljivije teme vezane uz ruralni razvoj, nadolazeće natječaje i one u tijeku te pitanja korisnika. pročitaj više


Osnovne informacije o modelu izravnih plaćanja 2015.-2020.

Osnovne informacije o modelu izravnih plaćanja 2015.-2020.

16.06.2016
LAG

Ministarstvo poljoprivrede objavilo je prezentaciju s osnovnim informacijama o modelu Izravnih plaćanja, te pregled isplata za 2015. godinu. pročitaj više


LADDER dodjele potpora trećim osobama - Poziv na podnošenje projektnih prijedloga

LADDER dodjele potpora trećim osobama - Poziv na podnošenje projektnih prijedloga

15.06.2016
LAG

U okviru projekta LADDER (www.ladder-project.eu), članovi konzorcija razvijaju i podržavaju aktivnosti u području edukacije za razvoj i podizanje svijesti. Ovaj poziv na podnošenje projektnih prijedloga raspisan je s namjerom osiguravanja podrške projektima koji uključuju sve segmente društva u području edukacije za razvoj i podizanje svijesti. Bespovratna sredstva namijenjena su prije svega mikroprojektima koji imaju izgleda da poluče rezultate i posluže kao primjer i nadahnuće građanima, nevladinim organizacijama i jedinicama lokalne samouprave, dokazujući kako je moguće osmisliti i realizirati konstruktivne aktivnosti usmjerene na postizanje rezultata. pročitaj više


Poziv tijelima za dostavu prijedloga operacija koje će se financirati kao izravna dodjela sredstava u okviru Prioritetne osi 2 „Socijalno uključivanje“ Operativnog programa Učinkoviti ljudski potencijali 2014.-2020.

Poziv tijelima za dostavu prijedloga operacija koje će se financirati kao izravna dodjela sredstava u okviru Prioritetne osi 2 „Socijalno uključivanje“ Operativnog programa Učinkoviti ljudski potencijali 2014.-2020.

11.06.2016
LAG

Cilj poziva je financiranje operacija putem izravne dodjele sredstava u okviru Prioritetne osi 1 „Visoka zapošljivost i mobilnost radne snage“ Operativnog programa Učinkoviti ljudski potencijali 2014.-2020. pročitaj više


Natječaj za provedbu podmjere 8.5. „Potpora za ulaganja u poboljšanje otpornosti i okolišne vrijednosti šumskih ekosustava“ tip operacije 8.5.2. “Uspostava i uređenje poučnih staza, vidikovaca i ostale manje infrastrukture“

09.06.2016
LAG

U Narodnim novinama 53/16 objavljen je Natječaj za provedbu podmjere 8.5. „Potpora za ulaganja u poboljšanje otpornosti i okolišne vrijednosti šumskih ekosustava“ tip operacije 8.5.2. “Uspostava i uređenje poučnih staza, vidikovaca i ostale manje infrastrukture“. pročitaj više


Obavijest o izmjeni natječaja za provedbu Podmjere 4.3., tip operacije 4.3.3. „Ulaganje u šumsku infrastrukturu“

Obavijest o izmjeni natječaja za provedbu Podmjere 4.3., tip operacije 4.3.3. „Ulaganje u šumsku infrastrukturu“

06.06.2016
LAG

Dana 01. lipnja 2016. godine u Narodnim novinama br. 50/2016 objavljena izmjena natječaja za provedbu Podmjere 4.3. „Potpora za ulaganja u infrastrukturu vezano uz razvoj, modernizaciju i prilagodbu poljoprivrede i šumarstva“, tip operacije 4.3.3. „Ulaganje u šumsku infrastrukturu“. pročitaj više


Natječaj za provedbu podmjere 8.5. »Potpora za ulaganja u poboljšanje otpornosti i okolišne vrijednosti šumskih ekosustava« – provedba operacije 8.5.1. »Konverzija degradiranih šumskih sastojina i šumskih kultura«.

Natječaj za provedbu podmjere 8.5. »Potpora za ulaganja u poboljšanje otpornosti i okolišne vrijednosti šumskih ekosustava« – provedba operacije 8.5.1. »Konverzija degradiranih šumskih sastojina i šumskih kultura«.

03.06.2016
LAG

Predmet natječaja je dodjela sredstava sukladno članku 3. točka 1. Pravilnika o provedbi Mjere M08 »Potpora za ulaganja u razvoj šumskih područja i poboljšanje održivosti šuma«, podmjere 8.5. »Potpora za ulaganja u poboljšanje otpornosti i okolišne vrijednosti šumskih ekosustava« iz Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014. – 2020. pročitaj više


Objavljen natječaj za provedbu operacije 4.1.3. „Korištenje obnovljivih izvora energije“

Objavljen natječaj za provedbu operacije 4.1.3. „Korištenje obnovljivih izvora energije“

03.06.2016
LAG

U Narodnim novinama 48/16 objavljen je Natječaj za provedbu odmjere 4.1. „Potpora za ulaganja u poljoprivredna gospodarstva“ - provedba Operacije 4.1.3. “Korištenje obnovljivih izvora energije“. Korisnici su fizičke i pravne osobe upisane u Upisnik poljoprivrednih gospodarstava sukladno Zakonu o poljoprivredi osim fizičkih i pravnih osoba čija je ekonomska veličina manja od 6.000 eura za ulaganja u sektoru voća, povrća i cvijeća i manja od 8.000 eura za ulaganja u ostalim sektorima, te proizvođačke grupe/organizacije priznate sukladno pročitaj više


Objavljen natječaj za provedbu operacije 19.2. „Provedba operacija unutar CLLD strategije“

02.06.2016
LAG

U narodnim novinama 50/16 objavljen je natječaj za provedbu podmjere 19.2. „Provedba operacija unutar CLLD strategije“ – provedba tipa operacije 19.2.1. „Provedba operacija unutar CLLD strategije“. Prihvatljivi korisnici su Lokalne akcijske grupe (LAG) koje po svojoj definiciji čine partnerstvo predstavnika javnog, gospodarskog i civilnog sektora određenog ruralnog područja koje je osnovano s namjerom izrade i provedbe lokalne razvojne strategije tog područja. pročitaj više


Arhiva Natječaji, Novosti