Arhiva: Novosti

Srpanj / 2016

Objavljen natječaj za operaciju 4.3.1. - Investicije u osnovnu infrastrukturu javnog navodnjavanja

Objavljen natječaj za operaciju 4.3.1. - Investicije u osnovnu infrastrukturu javnog navodnjavanja

30.07.2016
LAG

Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju objavila je u Narodnim novinama br. 69/16 Natječaj za provedbu podmjere 4.3. “Potpora za ulaganja u infrastrukturu vezano uz razvoj, modernizaciju i prilagodbu poljoprivrede i šumarstva”, provedba tipa operacije 4.3.1. “Investicije u osnovnu infrastrukturu javnog navodnjavanja”. pročitaj više


Objavljen glasnik br. 7- EAFRD

Objavljen glasnik br. 7- EAFRD

19.07.2016
LAG

Objavljeno je mjesečno elektronsko izdanje glasnika Uprave za upravljanje EU fondom za ruralni razvoj, EU i međunarodnu suradnju koje sadrži najvažnije i najzanimljivije teme vezane uz ruralni razvoj, nadolazeće natječaje i one u tijeku te pitanja korisnika. pročitaj više


Ministarstvo poduzetništva i obrta objavljuje Otvoreni javni poziv za Program Cjeloživotno obrazovanje za obrtništvo

Ministarstvo poduzetništva i obrta objavljuje Otvoreni javni poziv za Program Cjeloživotno obrazovanje za obrtništvo

14.07.2016
LAG

Ministarstvo poduzetništva i obrta objavljuje Otvoreni javni poziv za Program Cjeloživotno obrazovanje za obrtništvo. pročitaj više


Poziv na dodjelu bespovratnih sredstava „Podrška organizatorima za unaprjeđenje menadžmenta volontera i provedbu volonterskih programa“

Poziv na dodjelu bespovratnih sredstava „Podrška organizatorima za unaprjeđenje menadžmenta volontera i provedbu volonterskih programa“

14.07.2016
LAG

Ovaj Poziv provodi se u okviru Europskog socijalnog fonda, odnosno Operativnog programa Učinkoviti ljudski potencijali 2014.-2020., Prioritetne osi 4., Specifičnog cilja 11.ii.1. Razvoj kapaciteta organizacija civilnog društva, osobito udruga i socijalnih partnera, te jačanje civilnog i socijalnog dijaloga radi boljeg upravljanja. pročitaj više


Poziv za predlaganje programa javnih potreba u kulturi Republike Hrvatske za 2017. godinu

Poziv za predlaganje programa javnih potreba u kulturi Republike Hrvatske za 2017. godinu

04.07.2016
LAG

Ministarstvo kulture objavilo je Poziv za predlaganje javnih potreba u kulturi RH za 2017. godinu. U proračunu Republike Hrvatske osiguravaju se sredstva za javne potrebe u kulturi, a to su djelatnosti u kulturi, aktivnosti, manifestacije i projekti u kulturi od interesa za Republiku Hrvatsku. Od interesa za Republiku Hrvatsku smatrat će se programi i projekti koji hrvatsku kulturu stavljaju u europski kontekst, promiču interkulturni dijalog, razvoj civilnoga društva, koji su stručno utemeljeni, visoke razine kvalitete, ekonomični, profilirani u odnosu na osnovnu djelatnost organizatora te oni koji se odvijaju kontinuirano. pročitaj više