27. siječnja 2018. godine započinje osposobljavanje za zanimanje Proizvođač/ica ratarskih kultura u organizaciji LAG-a Vuka-Dunav

U organizaciji LAG-a Vuka-Dunav u subotu 27.01.2018. u 9 sati, započinje održavanje nastave za osposobljavanje za zanimanje Proizvođač/ica ratarskih kultura, u suradnji sa Pučkim otvorenim učilištem MENTOR iz Đakova. Nastava će se održavati u prostoru vijećnice Općine Antunovac.

Program osposobljavanja obuhvaća 5 nastavnih cjelina, u trajanju od 190 nastavnih sati:

  1. Uzgoj ratarskih kultura
  2. Rukovanje traktorom i radnim priključcima
  3. Zaštita ratarskih kultura
  4. Zaštita na radu
  5. Praktična nastava

Program osposobljavanja za obavljanje poslova Proizvođača/icu ratarskih kultura je odobren od Ministarstva znanosti, obrazovanja i sporta, te se upisuje u e-radnu knjižicu.

LAG Vuka-Dunav sufinancirao je polaznike osposobljavanja sa područja LAG-a i članove LAG-a, kako bi ih potaknuli na usvajanje novih znanja i vještina kroz obrazovne programe.

Ovim programom, projekti poljoprivrednika koji će se aplicirati na Mjere Programa ruralnog razvoja, dodatno će dobiti na kvaliteti, čemu će doprinijeti veći broj bodova pri ocjenjivanju kvalitete projekata.

24.01.2018 LAG