Analiza tla i preporuka gnojidbe temelj su uspješne proizvodnje

Izvor slike: https://images.app.goo.gl/Rk9zaWVqai9SsrWEA

 

Analiza tla omogućava uvid u stanje, odnosno tzv. „zdravlje“ tla, štedi novac i povećava prinose. Istovremeno, optimizacijom gnojidbe, čuvamo okoliš i proizvodimo sigurnu i zdravu hranu.

U poljoprivrednoj proizvodnji tlo je nezamjenjivi resurs koji usjevima osigurava usvajanje hranjivih tvari i vode, a prinosi u najvećoj mjeri ovise o pristupačnosti i opskrbljenosti tla makro i mikrohranjivima.

Stoga gnojidbi, kao jednoj od najvažnijih agrotehničkih mjera u proizvodnji koja osigurava uravnoteženu opskrbu hranjivima i popravlja plodnost tla, treba posvetiti veliku pozornost.

Više informacija potražite na: https://poljoprivreda.gov.hr/vijesti/analiza-tla-i-preporuka-gnojidbe-temelj-su-uspjesne-proizvodnje/4089

20.07.2020 LAG