ANTUNOVAC - jedina općina slavonskih županija koja nosi pridjev razvijena

Prema provedenoj indeksaciji, Općina Antunovac jedina je pripala razvijenim dijelovima, a svoj razvoj zahvaljuje sredstvima EU fondova. Iskoristila je i pogodnosti mjere 7 Programa ruralnog razvoja.

Koliko se može postići sredstvima Europske unije, najbolje svjedoči činjenica da je na području pet slavonskih županija, Općina Antunovac jedina prema provedenoj indeksaciji razvijenih područja pripala upravu tu – u razvijena područja! Općina koja i dalje pripada području od posebne državne skrbi jer je tijekom Domovinskog rata bila potpuno razorena, pritom je stala uz bok gradovima Osijeku, Našicama, Požegi i Slavonskom Brodu.

Ove godine, Općina Antunovac je završila projekt rekonstrukcije nerazvrstane ceste u Crkvenoj ulici u Ivanovcu. Rekonstrukcija ceste vrijednosti 2.092.098,75 kuna sufinancirana je u 100% iznosu (85% EU, 15% RH, op.a.) kroz Mjeru 7 “Temeljne usluge i obnova sela u ruralnim područjima“ iz Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014.-2020., podmjeru 7.2. “Ulaganja u izradu, poboljšanje ili proširenje svih vrsta male infrastrukture, uključujući ulaganja u obnovljive izvore energije i uštedu energije“, tipa operacije 7.2.2. “Ulaganja u građenje nerazvrstanih cesta“.

IZVOR: https://ruralnirazvoj.hr/antunovac-jedina-opcina-slavonskih-zupanija-koja-nosi-pridjev-razvijena/

12.11.2019 LAG