Izjednačene cijene zakupa za državno poljoprivredno zemljište - pravilnik sutra stupa na snagu

Revalorizacija će se provesti za sve ugovore koji su sklopljeni do stupanja na snagu Zakona o poljoprivrednom zemljištu iz 2018. godine, ako je ugovorena zakupnina odnosno naknada niža ili viša u odnosu na jediničnu revaloriziranu zakupninu odnosno naknadu.

Svi ugovori po svim oblicima raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu države sadržavaju odredbu o provođenju revalorizacije. Kroz povijest revalorizacija nije provođena, a uvedena je kako bi se sačuvala vrijednost zakupnine s obzirom da se ugovori zaključuju na period i do 50 godina. Primjenom novog pravilnika naknade za koncesiju će se povećati, a za one dugogodišnji zakup smanjiti ili ostati približno iste.

Više informacija možete pronaći na: https://poljoprivreda.gov.hr/vijesti/izjednacene-cijene-zakupa-za-drzavno-poljoprivredno-zemljiste-pravilnik-sutra-stupa-na-snagu/1534 .

17.07.2019 LAG