Javni poziv za podnošenje prijava za sufinanciranje projekata organizacija civilnoga društva ugovorenih u okviru programa Europske unije i inozemnih fondova za 2018. godinu

Ured za udruge Vlade Republike Hrvatske je objavio Javni poziv za podnošenje prijava za sufinanciranje projekata organizacija civilnoga društva ugovorenih u okviru programa Europske unije i inozemnih fondova za 2018. godinu. Postupak dodjele i isplate sredstava odvija se prema Pravilima za sufinanciranje projekata organizacija civilnoga društva ugovorenih u okviru programa Europske unije i inozemnih fondova za 2018. godinu, a detalji za prijavu nalaze se u Uputama za prijavitelje.

 

Prihvatljivi prijavitelji su udruge, zaklade, sindikati, udruge poslodavaca, privatne neprofitne ustanove, a prihvatljivi partneri udruge, zaklade, sindikati, udruge poslodavaca, privatne neprofitne ustanove.

 

Prijave za sufinanciranje mogu se podnijeti za projekte ugovorene s Ugovornim tijelom u sklopu sljedećih programa koji podržavaju razvoj civilnog društva na području Republike Hrvatske:
 

Operativni program Učinkoviti ljudski potencijali 2014.- 2020., Švicarsko-hrvatski program suradnje, Erasmus +: Sport, Operativni program Konkurentnost i kohezija 2014.-2020., Obzor 2020., Program Europske unije za zapošljavanje i socijalne inovacije – EaSI, drugi programi aktivnosti Zajednice u području zdravstva, Zdravlje za rast – Treći višegodišnji program EU u području zdravstva, Europski instrument za demokraciju i ljudska prava (EIDHR), Višekorisnička IPA, Kreativna Europa, Program o pravima, jednakosti i građanstvu, natječaji koje raspisuju pojedine Opće uprave i Službe Europske komisije, odnosno njihove agencije, a koji nisu već specificirani u ovom popisu, natječaji koje raspisuju pojedine Opće uprave Europskog parlamenta.

 

Ukupan iznos bespovratnih sredstava iznosi 8.132.900,00 HRK, a intenzitet potpore 40 – 70% ukupne vrijednosti projekta.

 

Poziv je otvoren od 15. svibnja 2018. godine do 30. studenoga 2018. godine. Više informacija o Javnom pozivu i natječajnoj dokumentaciji možete pogledati ovdje https://udruge.gov.hr/vijesti/javni-poziv-za-podnosenje-prijava-za-sufinanciranje-projekata-organizacija-civilnoga-drustva-ugovorenih-u-okviru-programa-europske-unije-i-inozemnih-fondova-za-2018-godinu/4740

 

17.05.2018 LAG