Novosti u kampanji kontrola na terenu izravne potpore

Obavijest za sve korisnike izravnih potpora da je od dana 1. srpnja 2020. godine, Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju započela kampanju kontrola na terenu prihvatljivosti jedinstvenih zahtjeva za potporu za 2020. godinu na kontrolnim uzorcima gospodarstava, a shodno Pravilniku o provedbi izravne potpore poljoprivredi i IAKS mjera ruralnog razvoja za 2020. godinu (NN 22/2020; 57/2020).

Više informacija potražite na: https://www.apprrr.hr/novosti-u-kampanji-kontrola-na-terenu-izravne-potpore/

20.07.2020 LAG