Objavljen je pravilnik o provedbi mjere M08

Ministarstvo poljoprivrede u Narodnim novinama 30/15 objavilo je Pravilnik o provedbi mjere M08 »Potpora za ulaganja u razvoj šumskih područja i poboljšanje održivosti šuma «, podmjere 8.5. »Potpora za ulaganja u poboljšanje otpornosti i okolišne vrijednosti šumskih ekosustava « iz Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014.-2020.

Vidi više: http://ruralnirazvoj.hr/novosti/pravilnik-o-provedbi-mjere-m08-ulaganja-u-razvoj-sumskih-podrucja-i-poboljsanje-odrzivosti-suma-podmjere-8-5-potpora-za-ulaganja-u-poboljsanje-otpornosti-i-okolisne-vrijed/

17.05.2016 LAG