Objavljena konačna verzija Strategije pametne specijalizacije RH za razdoblje 2016.-2020.

Nakon što je na sjednici Vlade Republike Hrvatske održanoj u ožujku ove godine donesena konačna Odluka o usvajanju Strategije pametne specijalizacije Republike Hrvatske za razdoblje od 2016. do 2020. godine i Akcijskog plana za provedbu Strategije za razdoblje od 2016. do 2017. godine, objavljen je i konačan nacrt dokumenta.
 
Strategija pametne specijalizacije je obvezujući preduvjet za povlačenje sredstava iz Europskih strukturnih i investicijskih fondova za Tematski cilj 1 jačanje istraživanja, tehnološkog razvoja i inovacija te se njezinim usvajanjem za RH otključavaju alocirana sredstva u okviru Operativnog programa „Konkurentnost i kohezija“ 2014. – 2020. u iznosu od 664 milijuna eura, koja će biti usmjerena na poticanje znanstvene izvrsnosti i jačanje konkurentnosti hrvatskog gospodarstva kroz istraživanje, tehnološki razvoj i inovacije.


Dokument Strategije: http://europski-fondovi.eu/sites/default/files/dokumenti/Strategija_pametne_specijalizacije_RH_2016_2020.pdf

20.05.2016 LAG