Održana informativna radionica o Natječaju za provedbu podmjere 6.1.“Potpora za pokretanje poslovanja mladim poljoprivrednicima“

Dana 19. siječnja 2017. godine, predsjednica LAG-a Vuka – Dunav, u suradnji s Agencijom za razvoj Općine Antunovac RODA, održala je informativnu radionicu za mlade poljoprivrednike s područja LAG-a.

Glavna tema, a i povod održavanja radionice bio je Natječaj za provedbu podmjere 6.1»Potpora za pokretanje poslovanja mladim poljoprivrednicima«, provedba tipa operacije 6.1.1. »Potpora mladim poljoprivrednicima«, NN 120/2016 Programa ruralnog razvoj RH 2014-2020.

Na radionici su zainteresirani dobili osnovne informacije o uvjetima prihvatljivosti korisnika i aktivnosti koje bi prijavljivali na sam Natječaj, o načinima prijave, obrascima te potrebnim dokumentima. Također, Predsjednica LAG-a je bila na raspolaganju za pitanja i za dodatne informacije.

Prezentacija 6.1.1.

19.01.2017 LAG