Održana sjednica Upravnog odbora LAG-a i radionica za izradu Lokalne razvojne strategije

Dana 16. veljače, LAG Vuka – Dunav sazvao je sjednicu Upravnog odbora LAG-a, na kojoj se raspravljalo o godišnjim članarinama redovitih članova LAG-a, te je odlučeno da za jedinice lokalne samouprave, mjesne odbore članarina se obračunava po principu 2,00 kune po stanovniku, za fizičke osobe određena je visina članarine u iznosu od 100,00 kuna, te za pravne u iznosu od 200,00 kuna. Zatim je donesena odluka o produžetku ugovora o radu zaposlenice LAG-a, Predsjednica LAG-a je kao sljedeću točku dnevnog reda, članovim Upravnog odbora prezentirala izvještaj o provedbi Mjere 202 IPARD Programa. 

Za sam kraj sjednice predviđena je radionica „Izrada Lokalne razvojne strategije LAG-a Vuka – Dunav 2014.-2020.“. Uvod u temu radionice napravila je Predsjednica LAG-a, te prepustila riječ profesoricama s Ekonomskog fakulteta u Osijeku, porf. Borozan i prof. Pekanov- Strarčević. Radionica je bila otvorena za sve članove LAG-a, a prisutni su dobili uvid u tijek izrade Strategije, te su mogli dati svoj komentar i prijedlog za daljnju izradu iste.

 

02.03.2016 LAG