Osnivačka skupština LAG-a

Osnivačka skupština Lokalne akcijske grupe Vuka - Dunav, održati će se u Antunovcu, B. Radića 4, dana 24. veljače 2012. godine, u 13,00 sati, te je predložen slijedeći
DNEVNI RED
Osnivačke skupštine
Lokalne akcijske grupe Vuka - Dunav
 

1. Otvaranje Skupštine
2. Izbor radnih tijela
     - radnog predsjedništva
     - zapisničara
     - ovjerovitelje zapisnika
3. Odluka o osnivanju Lokalne akcijske grupe Vuka - Dunav
4. Ciljevi Lokalne akcijske grupe i Program rada
5. Statut Lokalne akcijske grupe Vuka - Dunav
6. Prijedlog i izbor Predsjednika i članova Upravnog odbora
7. Imenovanje osobe ovlaštene za zastupanje Udruge i donošenje Odluke o pokretanju postupka za upis u registar udruga
8. Godišnja članarina Lokalne akcijske grupe Vuka – Dunav
9. Pitanja i prijedlozi
URBROJ: LAG/Sk-2012-01
Antunovac, 16. veljače 2012. godine                                                        
                                                                                                                   

Predstavnica osnivača
 Nataša Tramišak,mag.iur.

21.11.2012 LAG