Pravilnik o provedbi mjera Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014. – 2020. i plan natječaja do kraja godine

          U „Narodnim novinama“ broj 91/19 od 27. rujna 2019. godine objavljen je Pravilnik o provedbi mjera Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014. – 2020. Stupanjem na snagu ovog Pravilnika, stječu se preduvjeti za raspisivanje natječaja iz mjera Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014. – 2020. Ujednačene su procedure i provedba postupka dodjele potpora, a svi će natječaji prethodno biti objavljeni na sustavu e-savjetovanja kako bi korisnici i svi ostali dionici mogli aktivno, transparentno i pravovremeno sudjelovati u kreiranju natječajnih pravila.     


          Ovim pravilnikom na jednom mjestu propisani su opći uvjeti prihvatljivosti, uvjeti prijave, obrade, provedbe, kontrole i isplate projekata te postupanja po prigovorima korisnika, za sve mjere iz Programa ruralnog razvoja i financijske instrumente.


Pravilnik možete pronaći na: https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2019_09_91_1810.html
Detaljni uvjeti prihvatljivosti korisnika, projekata i provedba pojedinog tipa operacije bit će propisani natječajem za svaku pojedinu mjeru/tip operacije.

Ažurirani plan raspisivanja natječaja iz Programa ruralnog razvoja RH do kraja 2019. godine možete pogledati na  https://ruralnirazvoj.hr/indikativni-plan-objave-natjecaja-2019/.

Izvor: https://www.apprrr.hr/objavljen-pravilnik-o-provedbi-mjera-programa-ruralnog-razvoja-republike-hrvatske-za-razdoblje-2014-2020/

02.10.2019 LAG