Predstavnici LAG-a Vuka-Dunav na radionici o financijskom planiranju i poslovanju

Na radionici LEADER mreže Hrvatske u partnerstvu s Nacionalnom zakladom za razvoj civilnog društva i Ministarstvom poljoprivrede predstavnici LAG-a Vuka-Dunav sudjelovali su na radionici Financijsko planiranje i poslovanje LAG-ova, u Ravnoj gori od 17. – 19. srpnja na području LAG-a Gorski kotar. Tijekom intenzivnog rasporeda predavanja i rasprava, lagovci iz cijele Hrvatske educirani su po pitanju neprofitnog računovodstva, administrativnog i financijskog vođenja udruga te priprema zahtjeva za isplatu prema Agenciji za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom gospodarstvu. Glavni cilj radionice je unaprjeđenje kompetencija za rad u LAG-u i doprinosa njegovom razvoju.

Među najvažnijim temama radnog sastanka bila je i rasprava o nacrtu Pravilnika za Mjeru 19. LEADER iz Programa ruralnog razvoja 2014 – 2020. Pravilnik će definirati financiranje rada LAG-ova u slijedećem sedmogodišnjem razdoblju, izradu nove LRS te mogućnosti financiranja projekata od strane LAG-a korisnicima na svom području, OPG-ovima, zadrugama, udrugama, ali i jedinicama lokalne samouprave za razvojne projekte.

U planu LAG-a je organiziranje takvih i sličnih edukacija za mlade, za poljoprivrednike, poduzetnike i sve zainteresirane koji žele biti informirani o mogućnostima koje nude EU, ali i sve ostale mogućnosti za financiranje provedbu svojih projektnih ideja.

 

29.07.2014 LAG