Radni posjet Osječko–baranjskoj županiji

Predstavnici LAG-a Vuka-Dunav, LAG-a Karašica te LAG-a Baranja su 07.studenog, 2012. godine bili u radnom posjetu županu Osječko-baranjske županije, dr. sc. Vladimiru Šišljagić i predstavnicima Upravnih odjela Županije te Regionalne razvojne agencije Slavonije i Baranje.

Na sastanku su izneseni problemi organiziranja i rada LAG-ova, posebno kod priprema za IPARD i ostale natječaje EU. Posebno se istaknula problematika sufinanciranja i predfinanciranja projekata, slaba kreditna sposobnost LAG-ova za nastupanje pred HBOR-om i nedostatak sredstava za operativno funkcioniranje. Predsjednik LAG-a Karašica, Zvonko Borić, predsjednica LAG-a Vuka-Dunav, Nataša Tramišak te dopredsjednik LAG-a Baranja, Ivan Doboš, naglasili su važnost izrade Lokalnih akcijskih strategija koje će se nominirati na natječaj IPARD programa, Mjera 202, kako bi LAG-ovi dobili potrebnu akreditaciju i podršku kroz Ministarstvo poljoprivrede za rad LAG-ova, provođenje edukacija i izradu ostalih potrebnih dokumenata. Kako izrada Lokalnih akcijskih strategija zahtijeva značajna sredstva zatražena je pomoć Osječko-baranjske županije.

 

23.11.2012 LAG