Završena provedba projekta „Zeleni kutak na dječjim igralištima“

S veseljem objavljujemo da je završena provedba projekta LAG-a Vuka-Dunav „Zeleni kutak na dječjim igralištima“ .  Projekt je bio odabran za realizaciju između stotinjak prijava u sklopu programa Zeleni pojas – natječaja za sufinanciranje projekata u području zaštite okoliša i prirode 2017. godine u organizaciji INA – Industrije nafte d.d.


Projekt je obuhvatio sufinanciranje dječjih igrališta koja se nalaze na 12 lokacija na području LAG-a Vuka-Dunav, na kojima je opremljeno po jedno dječje igralište sa klupama, reciklažnim koševima za razvrstavanje otpada i drvećem.


Kroz završnu aktivnost projekta koja uključuje sadnju drveća, uključili smo ukupno 24 volontera, po dva iz svake jedinice lokalne samouprave i mjesnih odbora u kojima se provodio projekt. Uključivanjem volontera u projekt potaknuli smo volonterizam na području LAG-a Vuka-Dunav, što nam je bio jedan od ciljeva kroz realizaciju projekta, uz poticanje aktivnog boravka na otvorenom postavljanjem klupa za odmor i očuvanje okoliša i prirode kroz postavljanje koševa za razvrstavanje otpada.


Ukupna vrijednost projekta je 50.925,00 kn, INA je kroz Zeleni pojas projekt financirala sa 30.000,00 kuna, dok je ostatak financirao LAG Vuka-Dunav iz vlastitih sredstava.


Predsjednik LAG-a Vuka-Dunav, Davor Tubanjski, izrazio je zadovoljstvo uspješnom suradnjom sa INA d.d. na provedbi projekta, i zahvaljuje se na prepoznatoj kvaliteti projekta. Također, nada se da ovo nije i posljednja suradnja LAG-a Vuka-Dunav i INA – Industrije nafte u sufinanciranju projekata u području zaštite okoliša i prirode.

 

 

 

07.05.2018 LAG