1. Sjednica LAG-a

Temeljem članka 30. Statuta LAG-a Vuka-Dunav (24. veljače 2012. godine) sazivam

 

 1. sjednicu Upravnog odbora LAG-a Vuka-Dunav,

dana 18. travnja 2012. godine u 13.00 sati u

Općini Erdut, Bana Josipa Jelačića 4, 31226 Dalj, za koju predlažem slijedeći

 

DNEVNI RED

 

1. Imenovanje blagajnika LAG-a

2. Odluka o učlanjenju u Hrvatsku mrežu za ruralni razvoj

3. Pismo namjere Ekonomskog fakulteta u Osijeku o suradnji na razvitku LAG-a Vuka-Dunavi i izrada lokalne razvojne strategije

4. Zahtjevi za pristupanje novih članova u LAG Vuka-Dunav

5. Poziv na sudjelovanje na projektu za natječaj IPA Info

6. Pitanja i prijedlozi

 

URBROJ: LAG/Uo-2012-01

Antunovac, 11. travnja 2012. godine

                                                  

Predsjednica LAG-a Vuka-Dunav

Nataša Tramišak, mag. iur.

 

1. Sjednica Upravnog odbora.zip

21.11.2012 LAG