12. Sjednica LAG-a

Temeljem članka 29. Statuta Lokalne akcijske grupe Vuka – Dunav (17. veljače 2015. godine), sazivam

12. SJEDNICU UPRAVNOG ODBORA 

LOKALNE AKCIJSKE GRUPE VUKA - DUNAV 
dana 29. svibnja 2015. godine s početkom u 16.00 sati
u vijećnici Općine Antunovac u Antunovcu, Braće Radića 4 
za koju predlažem slijedeći


DNEVNI RED


1. USVAJANJE ZAPISNIKA SA 11. SJEDNICE UPRAVNOG ODBORA,
2. ODLUKA O PRIMANJU NOVIH ČLANOVA LAG-A,
3. RAZNO.


URBROJ: UO/15-14
U Antunovcu, 29. svibnja 2015. godine


Predsjednik Upravnog odbora LAG-a Vuka – Dunav
Marjan Tomas

Preuzmi: 12.sjednica upravnog odbora.rar

 

01.10.2015 LAG