Arhiva: Upravni odbor

Travanj / 2022

52. Sjednica LAG-a

52. Sjednica LAG-a

27.04.2022
LAG

52. SJEDNICU UPRAVNOG ODBORA LOKALNE AKCIJSKE GRUPE VUKA-DUNAV Dana 16. ožujka 2022. godine s početkom u 13:00 sati u Poduzetničkom inkubatoru i akceleratoru Antunovac, Gospodarska zona Antunovac 23 pročitaj više


51. Sjednica LAG-a

51. Sjednica LAG-a

27.04.2022
LAG

51. SJEDNICU UPRAVNOG ODBORA LOKALNE AKCIJSKE GRUPE VUKA-DUNAV Dana 28. veljaie 2022. godine s po6etkom u 10:00 sati u Poduzetnilkom inkubatoru i akceleratoru Antunovac, Gospodarska zona Antunovac 23 pročitaj više


50. Sjednica LAG-a

50. Sjednica LAG-a

27.04.2022
LAG

50. e - SJEDNICU UPRAVNOG ODBORA LOKALNE AKCIJSKE GRUPE VUKA-DUNAV s rokom očitovanja do dana 24. prosinca 2021. godine (srijeda) u 10,00 sati na e mail LAG-a Vuka-Dunav info@lagvuka-dunav.hr pročitaj više


49. Sjednica LAG-a

49. Sjednica LAG-a

27.04.2022
LAG

49. e - SJEDNICU UPRAVNOG ODBORA LOKALNE AKCIJSKE GRUPE VUKA-DUNAV s rokom očitovanja do dana 24. studenog 2021. godine (srijeda) u 12,00 sati na e mail LAG-a Vuka-Dunav info@lagvuka-dunav.hr pročitaj više


48. Sjednica LAG-a

48. Sjednica LAG-a

27.04.2022
LAG

48. SJEDNICU UPRAVNOG ODBORA LOKALNE AKCIJSKE GRUPE VUKA-DUNAV Dana 19. srpnja 2021. godine s početkom u 13.00 sati u Poduzetničkom inkubatoru i akceleratoru Antunovac, Gospodarska zona Antunovac 23 pročitaj više


47. Sjednica LAG-a

47. Sjednica LAG-a

27.04.2022
LAG

47. SJEDNICU UPRAVNOG ODBORA LOKALNE AKCIJSKE GRUPE VUKA-DUNAV Dana 17. lipnja 2021. godine s početkom u 09:00 sati u Poduzetničkom inkubatoru i akceleratoru Antunovac, Gospodarska zona Antunovac 23 pročitaj više


46. Sjednica LAG-a

46. Sjednica LAG-a

27.04.2022
LAG

46. SJEDNICU UPRAVNOG ODBORA LOKALNE AKCIJSKE GRUPE VUKA-DUNAV Dana 22. travnja 2021. godine s početkom u 09:00 sati u Poduzetničkom inkubatoru i akceleratoru Antunovac, Gospodarska zona Antunovac 23 pročitaj više