3. Sjednica LAG-a

Temeljem članka 30. Statuta Lokalne akcijske grupe Vuka – Dunav (24. veljače 2012.) sazivam

 

3. SJEDNICU UPRAVNOG ODBORA

LOKALNE AKCIJSKE GRUPE VUKA - DUNAV

dana 02. srpnja 2012. godine s početkom u 11.00 sati

u vijećnici Općine Antunovac u Antunovcu, Braće Radića 4

za koju predlažem slijedeći

 

DNEVNI   RED

 

1. USVAJANJE ZAPISNIKA SA 2. SJEDNICE UPRAVNOG ODBORA LAG VUKA – DUNAV

2. PRIJEDLOG ODLUKE FINANCIRANJU IZRADE LOKALNE RAZVOJNE STRATEGIJE

3. PRIJEDLOG ODLUKE O IMENOVANJU RADNE SKUPINE ZA IZRADU STRATEGIJE

4. PRIMANJE NOVIH ČLANOVA U LAG

5. PITANJA I PRIJEDLOZI ČLANOVA LAG VUKA – DUNAV

 

URBROJ: LAG/Uo-2012-16

U Antunovcu, 27. lipnja 2012. godine

Predsjednica LAG-a Vuka-Dunav

Nataša Tramišak, mag. iur.

 

3. Sjednica Upravnog odbora.zip

21.11.2012 LAG