33. Sjednica LAG-a

Temeljem članka 18., stavka 1. Zakona o udrugama („Narodne Novine“ broj 74/14 i 70/17), te članka 29. Statuta LAG-a Vuka-Dunav (4. lipnja 2019. godine), sazivam

 

33. SJEDNICU UPRAVNOG ODBORA

LOKALNE AKCIJSKE GRUPE VUKA-DUNAV

Dana 29. srpnja 2019. godine s početkom u 10.00 sati

 u vijećnici Općine Antunovac u Antunovcu, Braće Radića 4 za koju predlažem slijedeći 

 

DNEVNI RED

 1. Usvajanje zapisnika sa 32. sjednice Upravnog odbora,
 2. Donošenje Odluke o poništenju odluke o odabiru projekta za OPG Lulić Aleksandra za Tip operacije 1.3.3. „Potpora malih poljoprivrednih gospodarstava“
 3. Donošenje Odluke o utvrđivanju Konačne rang liste za Tip operacije 1.3.3. „Potpora malih poljoprivrednih gospodarstava“,
 4. Odluka o provedbi pojedinačnog glasovanja
 5. Utvrđivanje provedbe pisanog postupka odabira projekata
 6. Utvrđivanje postojanja sukoba interesa svakog pojedinačnog člana UO koji je glasovao na sjednici Upravnog odbora,
 7. Utvrđivanje sektorske zatupljenosti sukladno nadređenom sektorskom okviru, provjera da niti jedna interesna skupina (javni, civilni i gospodarski sektor) ne posjeduje više od 49% glasačkih prava prilikom odlučivanja.
 8. Informiranje članova Upravnog odbora sa postupkom provedbe Analize 1 i Analize 2, pristiglih na 2. LAG Natječaj za T.O. 2.2.1.
 9. Donošenje Odluke o odabiru projekata pristiglih na 2 LAG Natječaj za Tip operacije 2.2.1. „Ulaganje u pokretanje, poboljšanje ili proširenje lokalnih temeljnih usluga za ruralno stanovništvo, uključujući slobodno vrijeme i kulturne aktivnosti te povezanu infrastrukturu“
 10. Donošenje Odluke o utvrđivanju Konačne rang liste za Tip operacije 2.2.1. „Ulaganje u pokretanje, poboljšanje ili proširenje lokalnih temeljnih usluga za ruralno stanovništvo, uključujući slobodno vrijeme i kulturne aktivnosti te povezanu infrastrukturu“
 11. Donošenje odluke o odbijanju projekata pristiglih na 2. LAG Natječaj za Tip operacije 2.2.1. „Ulaganje u pokretanje, poboljšanje ili proširenje lokalnih temeljnih usluga za ruralno stanovništvo, uključujući slobodno vrijeme i kulturne aktivnosti te povezanu infrastrukturu“
 12. Donošenje prijedloga Odluke o iznosima bruto plaća po radnim mjestima na temelju pravilnika o sistematizaciji radnih mjesta i zapošljavanju
 13. Razno

 

 

 

URBROJ: UO/19-52

U Antunovcu, 23. srpnja 2019. godine

Predsjednik LAG-a Vuka-Dunav

Davor Tubanjski, bacc. ing. agr.

33. Sjednica Upravnog Odbora.zip

24.06.2019 LAG