45. Sjednica LAG-a

Temeljem članka 18., stavka 1. Zakona o udrugama („Narodne Novine“ broj 74/14 i 70/17), te članka 29. Statuta LAG-a Vuka-Dunav (4. lipnja 2019. godine), sazivam

45. SJEDNICU UPRAVNOG ODBORA

LOKALNE AKCIJSKE GRUPE VUKA-DUNAV

Dana 29. prosinca 2020. godine s početkom u 09.00 sati

 u  Poduzetničkom inkubatoru i akceleratoru Antunovac, Gospodarska zona Antunovac 23, za koju predlažem slijedeći 

 

DNEVNI RED

 1. Usvajanje zapisnika sa 44. sjednice Upravnog odbora,
 2. Utvrđivanje provedbe pisanog postupka odabira projekata za Tip operacije 1.3.3. „Potpora razvoju malih poljoprivrednih gospodarstava“,
 3. Utvrđivanje postojanja sukoba interesa svakog pojedinačnog člana Upravnog odbora koji je glasovao na sjednici Upravnog odbora,
 4. Utvrđivanje sektorske zatupljenosti sukladno nadređenom sektorskom okviru, provjera da niti jedna interesna skupina (javni, civilni i gospodarski sektor) ne posjeduje više od 49% glasačkih prava prilikom odlučivanja,
 5. Donošenje prijedloga Odluke o provedbi pojedinačnog glasovanja,
 6. Informiranje članova Upravnog odbora sa postupkom provedbe Analize 1 i Analize 2, pristiglih na 5. LAG Natječaj za Tip operacije 1.3.3. „Potpora razvoju malih poljoprivrednih gospodarstava“,
 7. Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o odbijanju projekata pristiglih na 5. LAG Natječaj za Tip operacije 1.3.3. „Potpora razvoju malih poljoprivrednih gospodarstava“,
 8. Donošenje Odluke o Odabiru projekata pristiglih na 5. LAG Natječaj za Tip operacije 1.3.3. „Potpora razvoju malih poljoprivrednih gospodarstava“,
 9. Donošenje prijedloga Obavijesti o Odbijanju prijave projekta zbog nedovoljno raspoloživih sredstava za Tip operacije 1.3.3. „Potpora razvoju malih poljoprivrednih gospodarstava“,
 10. Donošenje prijedloga Odluke o utvrđivanju Konačne rang liste za Tip operacije 1.3.3. „Potpora razvoju malih poljoprivrednih gospodarstava“,
 11. Donošenje prijedloga odluke o usvajanju Sporazuma o suradnji za provedbu međuteritorijalnog II. projekta suradnje,
 12. Donošenje prijedloga Odluke o usvajanju prijedloga financijskog plana Lokalne akcijske grupe Vuka – Dunav za 2021. godinu,
 13. Donošenje prijedloga Odluke o usvajanju prijedloga plana rada Lokalne akcijske grupe Vuka – Dunav za 2021. godinu,
 14. Donošenje odluke o usvajanju Plana nabave za 2021. godinu,
 15. Donošenje prijedloga Odluke o godišnjoj članarini redovitih članova LAG-a Vuka-Dunav za 2021. godinu,
 16. Razno

 

 

URBROJ: UO/20-66

U Antunovcu, 22. prosinac 2020. godine

Predsjednik LAG-a Vuka-Dunav

Davor Tubanjski, bacc. ing. agr.

45. Sjednica Upravnog Odbora.zip

28.01.2021 LAG