8. Sjednica LAG-a

PRIJEDLOG

Temeljem članka 29. Statuta Lokalne akcijske grupe Vuka – Dunav (28. ožujak 2014.) sazivam

 

8. SJEDNICU UPRAVNOG ODBORA

LOKALNE AKCIJSKE GRUPE VUKA - DUNAV

dana 29. kolovoza 2014. godine s početkom u 11.00 sati

u vijećnici Općine Antunovac u Antunovcu, Braće Radića 4

za koju predlažem slijedeći


DNEVNI RED


1. USVAJANJE ZAPISNIKA SA 7. SJEDNICE UPRAVNOG ODBORA LAG VUKA – DUNAV

2. ODLUKA O RASPISIVANJU NATJEČAJA ZA ZAPOŠLJAVANJE,

3. ODLUKA O IZDAVANJU PISAMA PREPORUKE,

4. ODLUKA O PRIHVATU UČLANJENJA LAG-A VUKA – DUNAV U LEADER MREŽU HRVATSKE,

5. ODLUKA O PRIMANJU NOVIH ČLANOVA LAG-A,

6. PITANJA I PRIJEDLOZI.

 

URBROJ: UO/14-11
U Antunovcu, 21. kolovoza 2014. godine

 

Predsjednik Upravnog odbora
LAG-a Vuka – Dunav
Marjan Tomas

Preuzmi: 8. sjednica upravnog odbora .rar

 

27.09.2013 LAG