Članovi

2. Općina Ernestinovo V. Nazora 62 
31215 Ernestinovo
Marina Krajnović Pročelnica Općine javni

031 270 215

e-mail

70167232630

1993. 24.02.2012.    
3. Općina Šodolovci Ive Andrića 1, Šodolovci, 31215 Ernestinovo Mile Zlokapa Načelnik općine javni

091 600 37 06

e-mail

62765405304

1993. 24.02.2012.    
4. Općina Vuka Osječka 83, 
31403 Vuka
Damir Maričić Načelnik općine javni

091 501 15 43

e-mail

70217703378

1993. 24.02.2012.    
5. Općina Vladislavci K. Tomislava 141,
 31404 Vladislavci
Marjan Tomas Načelnik općine javni

099 499 91 05

e-mail

17797796502

1993. 24.02.2012.    
6. Općina Antunovac B. Radića 4, 
31216 Antunovac
Ivan Anušić Načelnik općine javni

031 278 022

e-mail

30812410980

1993. 24.02.2012.    
7. PVZ ''Fructus'' Antunovac B. Radića 3, 
31216 Antunovac
Ivan Hampovčan Pročelnik općine  gospodarski

099 2145591

e-mail

69185497141

2007. 24.02.2012.    
8. Poduzetničko razvojni
centar Općine Erdut d.o.o. 
B. J. Jelačića 1, 
31226 Dalj
Bojana Orsić Direktorica javni

099 2338286

e-mail

10274049983

2007. 24.02.2012.    
9. Komunalno poduzeće
''Čvorkovac'' d.o.o. Dalj
B. J. Jelačića 12, 
31226 Dalj
Anđelka Tomašević Direktorica javni

031 590272

e-mail

10274049983

20.03.1999. 24.02.2012.    
10. Kulturni i znanstveni
centar ''Milutin Milanković''
Dalj
B. J. Jelačića 4, 
31226 Dalj
Đorđe Nešić Ravnatelj javni

099 2191294

e-mail

95484502690

2009. 24.02.2012.    
11. Osnovna škola Ernestinovo Školska 1, 
31215 Ernestinovo
Davor Burazin Profesor javni

098 174 70 64

e-mail

52963245603

1981. 24.02.2012.    
12. Udruga HVIDR-a Antunovac B. Radića 4, 
31216 Antunovac
Zdenko Đerđ Predsjednik udruge civilni  095 9065285 88052191061 2005. 24.02.2012.    
13. PVSZ "Agrovladislavci" Kralja Tomislava 25, 31404 Vladislavci Zdravka Kuhar Agronom gospodarski

091 1523256

e-mail

10522589092

2004. 24.02.2012.    
14. Udruga mladih ''Alfa'',
Antunovac
B. Radića 4, 
31216 Antunovac
Iva Tokić Članica civilni

099 8004799 

e-mail

MB: 14003403

26.10.2011. 24.02.2012.    
15.  KUD Petefi Šandor,
Ernestinovo
Petefi Šandor 23, 
31214 Laslovo
Zorica Paliž Toth Predsjednica KUD-a civilni

098 341 313

091 152 62 26

e-mail

 

14609303261

1952. 24.02.2012.    
16.  Udruga mladih ''Dvorište''
Ivanovac
Crkvena 18a Ivanovac, 31216 Antunovac Marta Bezjak Tajnica civilni

031 396 192

e-mail

RB: 14001881

2004. 18.02.2012.    
17. Centar za unaprjeđenje
stočarstva Antunovac
Kolođvar 1, 
31216 Antunovac
Hrvoje Gutzmirtl Direktor gospodarski

031 274 328

e-mail

30795818828

27.10.1962. 02.07.2012.    
18. C.U.S. d.o.o. Antunovac Kolođvar 1, 
31216 Antunovc
Krunoslav Ižaković Direktor gospodarski

091 515 64 20

e-mail

30795818828

06.02.2006. 02.07.2012.    
19. KUD ''Klasje Slavonije''
Antunovac
B. Radića 4, 
31216 Antunovac
Sanja Matković Predsjednica KUD-a civilni

 031 278 096

e-mail

27851723604

1999. 02.07.2012.    
20. OPG Ivana Huber
Ivanovac
Crkvena 14, Ivanovac, 31216 Antunovac Ivana Huber Nositelj OPG-a gospodarski

031 396 071

095 197 0448

e-mail

73938086995

01.06.2011. 02.07.2012.    
21. OPG Marina Lovrić
Ivanovac
Crkvena 14, Ivanovac, 31216 Antunovac Marina Lovrić Nositelj OPG-a gospodarski

031 396071

031 396129

e-mail

31861151377

27.02.2010. 02.07.2012.    
22.  OPG Barica Sabo
Vladislavci
K.Tomislava 244,  
31404 Vladislavci
Barica Sabo Nositelj OPG-a gospodarski 

031 391 094

e-mail

25952579808

2007. 02.07.2012.    
23.  Mjesni odbor Tenja V. Mačeka 20, 
31207 Tenja
Josip Mihaljević Predsjednik javni

099 367 1772

e-mail

30050049642

/ 03.10.2012.    
24. Osnovna škola
Antunovac
Školska 15, 
31216 Antunovac
Tomislav Duk Ravnatelj javni

031 278 899

e-mail

85288244934

13.11.1995. 03.10.2012.    
25. Braniteljska zadruga "Aljmaš Fructus" Balinac 33, 
31205 Aljmaš
Domagoj Škobić Upravitelj zadruge gospodarski

091 370 00 00

e-mail

87538123900

27.04.2012. 03.10.2012.    
26. OPG Veselin Orsić 
Dalj

30. svibnja 4,
31226 Dalj

Bojana Orsić Članica gospodarski

099 233 82 86

e-mail

44442686606

01.01.2014. 19.09.2013.    
27. OPG Jelica Tomašević

N. Tesle 37,
Bijelo Brdo

Anđelka Tomašević Opunomoćenica gospodarski

098 317 597

e-mail

04342298130

2010. 19.09.2013.    
28. Udruga Conversano

Crkvena 16 Ivanovac,31216 Antunovac

Ana Grgić Opunomoćenica civilni

099 367 1772

e-mail

89404767225

25.02.2013. 19.09.2013.    
29. Centar za kulturu i
sport Tenja

V.Mačeka 20,
31207 Tenja

Josip Mihaljević Predsjednik javni

099 367 1772

e-mail

RB: 15080529

19.11.2002. 19.09.2013.    
30. EKO-JAZO d.o.o.

Crkvena bb, Ivanovac, 31216 Antunovac

Ivan Jazbec Direktor gospodarski

098 403 670

e-mail

55710121632

29.11.2008. 19.09.2013.    
31. Domaća radinost
Davor Hržica

Školska 6,
31216 Antunovac

Davor Hržica Vlasnik gospodarski

098 374 461

e-mail

83197269700

01.01.2010. 11.02.2014.    
32. BZ "Medena kuća"

Držanička 18, Ivanovac,
31216 Antunovac

Jasenka Brandis Upraviteljica BZ gospodarski

098 938 8953

29729348755

20.01.2014. 11.02.2014.    
33. Udruga umirovljenika Općine Antunovac

Braće Radića 2, 31216 Antunovac

- - gospodarski

-

82615824340

- -    
34. OPG Jelena Vujica

N. Š. Zrinskog 5, 31216 Antunovac

Jelena Vujica Nositeljica OPG-a gospodarski

091 948 85 00

e-mail

35538965328

23.05.2003. 11.02.2014.    
35. Općina Čepin

Kr. Zvonimira 105, 31431 Čepin

Ivan Žeravica Zamjenik načelnika javni

098 910 92 97

e-mail

64176613943

1993. 28.03.2014.    
36. OPG Loboda Maćaš

Korovljev čot 30, 31226 Dalj

Maćaš Loboda Vlasnik gospodarski

099 340 9709

e-mail

/

1998. 12.06.2014.    
37. Šutalo d.o.o.

Žrtava domovinskog rata 4, 31206 Erdut

Dobro Šutalo Vlasnik gospodarski

098 282 320

 

58191464086

2009. 12.06.2014.    
38. OPG Dubravka Gici

Tina Ujevića39, 31216 Antunovac

Dubravka Gici Nositeljica OPG-a gospodarski

098 653 028

e-mail

02980344400

12.04.2012. 29.08.2014.    
39. OPG Magdalena Mučel Hrvatskih branitelja 53, Ivanovac, 31216 Antunovac Magdalena Mučel Nositeljica OPG-a gospodarski

091 513 10 12

94153719198

17.05.2012. 29.08.2014.    
40. OPG Mario Vila N.Š.Zrinskog 40,31216 Antunovac Mario Vila Nositelj OPG-a gospodarski

098 223 834

e-mail

14701479261

27.09.2010. 29.08.2014.    
41. Gordan Bender N.Š.Zrinskog 9, 31216 Antunovac Gordan Bender Fizička osoba civilni

098 900 65 61

50775452010  25.08.1964. 29.08.2014.     
42. Turk Branimir Braće Radića 17, 31226 Dalj Turk Branimir Predsjednik civilni -

98515468957

- 17.05.2019.     
43. OPG Maričić Damir Osječka 100, 31403 Vuka Maričić Damir Nositelj OPG-a gospodarski

091 501 15 43

e-mail

99891857190

26.07.1980.  29.08.2014.     
44. Zavorski Ivan Josip Juraj Strossmayer 108, 31404 Vladislavci Zavorski Ivan Vlasnik civilni -

51084745776

- 17.05.2019.     
45.          

 

 

       
46. PO Tomislav Lovković Cetinska 16, 31207 Tenja Tomislav Lovković Vlasnik gospodarski

091 523 23 54

e-mail

19884776286

14.01.2005.  01.12.2014.     
47. OPG Gojko Leventić Bjelolasička 29, 31431 Čepin Gojko Leventić Nositelj gospodarski

091 585 82 88

e-mail

70589428037

31.03.2003.  01.12.2014.     
48. OPG Jasna Antunović
Turk
Ul. Braće Radića 17, 31226 Dalj Jasna Antunović Turk Nositeljica gospodarski

098 268 230

e-mail

85458991618

09.03.2004.  01.12.2014.     
49. OPG Milenko Biloš Crkvena 26, Ivanovac, 31216 Antunovac Milenko Biloš Nositelj gospodarski

091 161 75 35

e-mail

67193710929

2005.   01.12.2014.    
50. OPG Horvatek Ivan Duga 37, Ivanovac,31216 Antunovac Ivan Horvatek Nositelj gospodarski

091 111 99 79

e-mail

82954037969

06.07.2011.  01.12.2014.     
51. OPG Vidranski Josip Kolodvorska 9, 31216 Antunovac Josip Vidranski Nositelj  gospodarski

091 798 78 75

e-mail

10671967360

2003.  01.12.2014.     
52. OPG Marija Ivšan Hrv. Republike 50, 31216 Antunovac Marija Ivšan Nositeljica gospodarski

031 278 449

e-mail

53015757148

04.01.2007.  01.12.2014.     
53. P.T. obrt Mia Duga 37, Ivanovac, 31216 Antunovac Božidar Horvatek Vlasnik gospodarski

031 396 224

e-mail

32134181226

1994.   01.12.2014.    
54. OPG Kubica Ivan P.Šandora 43, Hrastin, 31207 Vladislavci Ivan Kubica Nositelj gospodarski

031 391 173

091 541 11 98

77949721487

 21.04.2013.  01.12.2014.     
55. Dječji vrtić Mali princ Kralja Zvonimira 13a, 31216 Antunovac   - gospodarski

-

45000173785

- -    
56. OPG Ružica Sebauer Plješivička 23, 31431 Čepin Ružica Sebauer Nositeljica gospodarski

095 525 0489

e-mail

87191140418

15.01.2007. 01.12.2014.     
57. OPG Rašo Bojanić

N.Tesle 74, 31204

Bijelo Brdo

Rašo Bojanić Nositelj gospodarski

098 540 304

e-mail

95447772713 29.03.2006. 01.12.2014.    
58. P.O. Lulić N. Tesle 2, 31204 Bijelo Brdo Nebojša Bogdanović Vlasnik gospodarski

098 336 627

e-mail

95447772713

29.03.2006.  01.12.2014.    
59. OPG Milan Nešić N. Tesle 65, 31204 Bijelo Brdo Milan Nešić Nositelj gospodarski

031 597 127

e-mail

39901237755 08.05.2006. 01.12.2014.    
60. OPG Gici Kralja Zvonimira 112, 31216 Antunovac Miroslav Gici Nositelj gospodarski

095 532 4218

e-mail

88972573777 10.03.2005. 17.02.2015.    
61. OPG Fehervari A. G. Matoša 15, 31216 Antunovac Klaudija Fehervari Nositelj gospodarski

091 595 1704

031 278 526

 

31476323703 17.02.2005. 17.02.2015.    
62. Blaženka Marinković B. J. Jelačića 28, 31216 Antunovac Blaženka Marinković Fizička osoba civilni 031 278 373 37677509840 17.03.1963. 20.04.2015.    
63. OPG Stjepan Boroš Braće Radića 5, 31216 Antunovac Stjepan Boroš Nositelj gospodarski 031 278 135 66235870845 2003. 20.04.2015.    
64. Marijana Junušić V. Nazora 186, 31215 Ernestinovo Marijana Junušić Fizčka osoba civilni

098 931 7842

e-mail

15779392795 15.06.1982. 20.04.2015.    
65.

Dječji vrtić

"Snjeguljica"

Krstova 44, 31000 Osijek Snježana Despot Vlasnica gospodarski

097 760 0343

e-mail

97750121523 12.12.2013. 20.04.2015.    
66. OPG Ivo Brzica Erdut planina 18, 31206 Erdut Snježana Brzic Članica gospodarski

091 297 3417

e-mail

50378324916 2000. 20.04.2015.    
67. Likovna udruga Petar Smajić Vladimira Nazora 70, 31215 Ernestinovo Mato Tijardović Predsjednik civilni

031 270 214

e-mail

05376879917 1973. 29.05.2015.    
68. OPG Žaklina Zattherini Hrvatske republike 49, 31216 Antunovac Žaklina Zattherini  Nositeljica gospodarski

091 127 8208

e-mail

/ 2008. 29.05.2015.    
69. Udruga veterana vojne
policije iz Domovinskog
rata Osječko-baranjske županije
Zrinske gore 19, 31431 Čepin Stipe Modrić Predsjednik udruge civilni

098 937 3282

e-mail

02484295027 29.12.2013. 29.05.2015.    
70. Mjesni odbor Sarvaš Osječka 64, Bijelo brdo 31207 Sarvaš Ivana Davidović Predsjednica Vijeća javni

098 908 3081

e-mail

48759454842 / 29.05.2015.    
71. Mjesni odbor Josipovac Osječka ul.66, 31221 Josipovac Željko Kovačević Predsjednik Vijeća javni

098 984 4503

e-mail

/ / 29.05.2015.    
72. Mjesni odbor Brijest Južno predgrađe 54 31000 Osijek Željko Biočić Predsjednik Vijeća javni

099 327 3210

e-mail

17687958186 / 29.05.2015.    
73. Mjesni odbor Višnjevac Ulica Josipa Jurja Strossmayera 2, 31220 Višnjevac Mirko Ivković Predsjednik Vijeća javni

098 232 063

e-mail

/ / 29.05.2015.    
74. OPG Dino Pralija N.Š.Zrinskog 11, 31216 Antunovac Dino Pralija Nositelj gospodarski

031 278 259

/ 22.09.2010. 25.09.2015.    
75. OPG Ljubica Šunić Kneza Trpimira 7, 31220 Višnjevac Ljubica šunić Nositeljica gospodarski

031 353 661;

091 112 3114

e-mail

/ 23.05.2003. 25.09.2015.    
76. Domaća radinost Baglama Braće Radića 11, 31216 Antunovac Karlo Baglama Vlasnik gospodarski

098 518 464

e-mail

83072865368 / 25.09.2015.    
77. Udruga "Šibica" Duga 181, 31216, Ivanovac, Antunovac Anica Klasić Predsjednica udruge gospodarski

091 538 8797

e-mail

45728263029 17.05.2015. 25.09.2015.    
78. Domaća radonost Manuela Čerkez

Bana Josipa Jelačića 24, 31216 Antunovac

Manuela Čerkez Nositeljica gospodarski

095 568 1726

e-mail

18919425805 01.08.2015. 25.09.2015.    
79. Domača radinost Marica Prisuda Ivana Mažuranića 26, 31220 Višnjevac Marica Prisuda Nositeljica gospodarski

097 635 0231

e-mail

49399636613 13.03.2014. 25.09.2015.    
80. Lidija Horvat Sprečanska 39, 31000 Brijest, Osijek Lidija Horvat Fizička osoba civilni 

099 871 5237

e-mail

95771889042 / 25.09.2015.    
81. Nogometni klub Vitez '92 Hrvatske Republike 0, 31216 Antunovac Zlatko Matijević Predsjednik civilni 098 183 1864 14001042 28.06.1992. 25.09.2015.    
82. Agencija za održivi razvoj općine Antunovac- RODA d.o.o Braće Radića 4, 31216 Anutnovac Nataša Tramišak Direktorica gospodarski 099 731 7569
e-mail
96058196229 13.12.2013. 29.4.2016.