Na sjednici Vlade RH usvojen Nacionalni akcijski plan razvoja ekološke poljoprivrede 2023.-2030.

Nacionalni akcijski plan razvoja ekološke poljoprivrede 2023.-2030. usvojen je na sjednici Vlade Republike Hrvatske 31. kolovoza 2023. godine. Donošenjem Nacionalnog akcijskog plana Republika Hrvatska odgovara na inicijativu Europske Komisije te nastoji postići što kvalitetniji odgovor hrvatskog ekološkog sektora na izazove Europskog zelenog plana i Europske strategije od polja do stola kao i odgovarajući doprinos zajedničkom europskom cilju od 25 % ekoloških poljoprivrednih površina do 2030. godine.

Donošenjem nacionalnih akcijskih planova za sektor ekološke poljoprivrede dopunjuju se aktivnosti predviđene Strateškim planom u područjima na koja se Strateški plan izravno ne odnosi, a usko su vezana uz sektor ekološke poljoprivrede. Ekološka poljoprivreda je alternativni način proizvodnje hrane u kojem se prirodni resursi i procesi koriste na održivi način te predstavlja rješenje za održivi prehrambeni sustav uz očuvanje okoliša i bioraznolikosti. 

Nacionalni akcijski plan predstavlja pregledni dokument trenutnog stanja ekološkog sektora u Republici Hrvatskoj te objedinjava sve dostupne mjere koje se odnose na ekološki sektor, a predviđene su raznim programima financiranja. Za ostvarenje daljnjeg napretka u razvoju ekološkog sektora potrebno je primijeniti sveobuhvatan pristup svim segmentima proizvodnje i potrošnje ekoloških proizvoda, no i lanca opskrbe hranom u cjelini. Iz navedenog razloga, Nacionalni akcijski plan obuhvaća nekoliko pravaca djelovanja koji će sami za sebe i u međudjelovanju pozitivno utjecati ne samo na daljnje povećanje ekoloških površina nego i na razvoj sektora u cjelini.

Više infomacija dostupno je na poveznici: https://poljoprivreda.gov.hr/vijesti/na-sjednici-vlade-rh-usvojen-nacionalni-akcijski-plan-razvoja-ekoloske-poljoprivrede-2023-2030/6406

04.09.2023 LAG