JAVNO SAVJETOVANJE O NACRTU LOKALNE RAZVOJNE STRATEGIJE LAG-A VUKA-DUNAV ZA RAZDOBLJE 2023. – 2027.

Strategija razvoja LAG-a Vuka-Dunav 2023.–2027. temeljni je razvojni dokument za ruralni razvoj područja koje se nalazi u njegovom obuhvatu. Izrađena je na parterskim odnosima, a u skladu sa Strateškim planom Zajedničke poljoprivredne politike Republike Hrvatske 2023.–2027. (SP ZPP), intervencijom 77.06 Potpora LEADER/CLLD pristupu te prema Uputi za izradu intervencija i Obrascu za izradu lokalne razvojne strategije LAG-a za razdoblje 2023.-2027., dokumentima donesenim od strane Ministarstva poljoprivrede. Također, Lokalna razvojna strategija (LRS) usklađena je i s Planom razvoja Osječko-baranjske županije od 2021.-2027. godine kao i drugim relevantnim razvojnim dokumentima nadređene regionalne i nacionalne te EU razine.

LRS LAG-a Vuka-Dunav nastala je uvažavanjem načela programa LEADER/CLLD, a na temelju analize društveno-ekonomskog stanja područja LAG-a i razvojnih potreba stanovništva, gospodarstva, javnog i civilnog sektora te uvažavanjem razvojnih pravaca prethodno navedenih relevantnih strategija i dokumenata. Društveno-ekonomska situacija je sagledana  pomoću analize statističkih podataka, ali i analize stavova i mišljenja dionika područja LAG-a o prošlosti, sadašnjosti i budućnosti područja na kojem žive. Mišljenja i stavovi prikupljeni su na brojnim interaktivnim radionicama, sastancima i konzultacijama s ljudima iz gospodarstva, javnog i civilnog sektora, kao i anketiranjem, a sve u cilju identificiranja razvojnih potreba i potencijalnih projekata, te potom dizajniranja razvojnih intervencija koje trebaju pridonijeti ruralnom razvoju i stvaranju niskougljičnog i održivog ruralnog gospodarstva. Intervencije u LRS-u usuglašene su s njezinim općim i specifičnim ciljevima te operacionalizirane pomoću pokazatelja uz vođenje pozornosti o raspoloživim kapacitetima za njihovu realizaciju. 

 

Izrada LRS-a trajala je oko godine dana, počevši od prvih razgovora i sastanaka te online anketiranja u srpnju 2022. godine, preko javnih radionica, fokus grupa i drugih sastanaka tijekom listopada 2022. do ožujka 2023. Javno predstavljanje LRS održat će se u PIA Antunovac, 20. rujna 2023. godine u 10 sati.

 

Sudjelovanje na javnom predstavljanju obavezno prijaviti na info@lagvuka-dunav.hr ili na 031/670498.

 

Strategija razvoja dokument

18.09.2023 LAG

Arhiva Novosti