Objavljen deveti LAG natječaj za tip operacije 2.2.1 “Ulaganje u pokretanje, poboljšanje ili proširenje lokalnih temeljnih usluga za ruralno stanovništvo, uključujući slobodno vrijeme i kulturne aktivnosti te povezanu infrastrukturu”

Lokalna akcijska grupa Vuka-Dunav objavila je danas, 20. rujna 2023. godine Natječaj za provedbu tipa operacije 2.1.1. “Ulaganje u pokretanje, poboljšanje ili proširenje lokalnih temeljnih usluga za ruralno stanovništvo, uključujući slobodno vrijeme i kulturne aktivnosti te povezanu infrastrukturu.”

Svrha natječaja je poboljšanje životnih uvjeta u ruralnim sredinama, doprinos atraktivnosti sela i njegovom razvojnom potencijalu za druge aktivnosti te poticanje rasta i društveno – ekonomske održivosti kroz potporu ulaganja u osnivanje, poboljšanje ili proširenje lokalnih temeljnih usluga za ruralno stanovništvo, uključujući slobodno vrijeme i kulturu, te pripadajuću infrastrukturu.

 

Na natječaj se mogu prijaviti:

 • jedinica lokalne samouprave 
 • trgovačko društvo u većinskom vlasništvu jedinica lokalne samouprave 
 • javna ustanova neprofitnog karaktera u kojoj su osnivači jedinice lokalne samouprave osim javnih vatrogasnih postrojbi, lokalnih i regionalnih razvojnih agencija, škola
 • udruga koja se bavi humanitarnim i društvenim djelatnostima od posebnog interesa za lokalno stanovništvo i čije su djelatnosti u skladu s ciljnim skupinama i klasifikacijom djelatnosti udruga, povezana s prihvatljivim ulaganjem (isključujući lokalne akcijske grupe, zajednice udruga, zaklade, fundacije) 
 • vjerska zajednica koja ima organizacijski oblik na lokalnom nivou i koja se bavi humanitarnim i društvenim djelatnostima od posebnog interesa za lokalno stanovništvo i
 • lokalna akcijska grupa koja je odabrana unutar Programa. 

 

Intenzitet potpore:

 1. Do 80% od ukupnih prihvatljivih troškova projekta koji se provodi na području jedinice lokalne samouprave koja se razvrstava u VII. i VIII. skupinu
 2. Do 90% od ukupnih prihvatljivih troškova projekta koji se provodi na području jedinice lokalne samouprave koja se razvrstava V. i VI. skupinu
 3. Do 100% od ukupnih prihvatljivih troškova projekta koji se provodi na području jedinice lokalne samouprave koja se razvrstava u I., II., III., i IV. skupinu.

Intenzitet potpore za pojedine aktivnosti i mjere primjenjivati će se sukladno važećim Pravilnicima. Međutim, prema Lokalnoj razvojnoj strategiji LAG-a Vuka-Dunav, LAG može dodijeliti najviše 20% veći intenzitet potpore od one propisane za određene projekte u Programu. 

Veći intenzitet potpore za određeni projekt LAG može dodijeliti prema sljedećim kriterijima:

 • ukoliko sredstva dostupna za dodjelu putem raspisanog natječaja nisu u cijelosti dodijeljena korisnicima, uzimajući u obzir dostupnost neiskorištenih sredstava i intenzitet potpore po projektu, sukladno tablici bodovanja i načelu jednakog tretmana, odobrenim projektima može se dodijeliti do 5% veći intenzitet potpore;
 • za projekte koji imaju inovativni karakter na lokalnoj razini može se dodijeliti 10% veći intenzitet potpore;
 • za projekte koji osiguravaju javni pristup rezultatima projekta može se dodijeliti 15% veći intenzitet potpore
 • za projekte su od zajedničkog interesa na lokalnoj razini i usmjereni su rješavanju jednog od problema istaknutog u Strategiji može se dodijeliti 20% veći intenzitet.

 

Ukupan iznos raspoloživih sredstava iznosi 74.103,03 EUR.

Najniži iznos javne potpore po projektu iznosi 15.000,00 EUR.

Najviši iznos javne potpore po projektu iznosi 50.000,00 EUR.

 

Prijave projekata podnose se u jednom zatvorenom paketu/omotnici isključivo preporučenom poštom od 04. listopada 2023. godine, a najkasnije do 06. studenog 2023. godine. 

Sve informacije o načinu prijave mogu se pronaći na web-stranici LAG-a Vuka-Dunav (www.lagvuka-dunav.hr), gdje je objavljen tekst LAG natječaja te ostala prateća dokumentacija.

 

Informativna radionica za pružanje detaljnih informacija potencijalnim prijaviteljima održati će se u Poduzetničkom inkubaturu i akceleratoru Antunovac, 28. rujna 2023. godine s početkom u 10,00 sati.

 (prijava na radionicu na mail: info@lagvuka-dunav.hr, najkasnije do 27. rujna 2023. godine)

 

Tekst natječaja za tip operacije 2.2.1. - LAG_Vuka-Dunav.docx

Obrasci i prilozi 2.2.1.zip

 

20.09.2023 LAG

Arhiva Novosti