Održano javno predstavljanje Lokalne razvojne strategije za razdoblje 2023. – 2027.

Javno predstavljanje Lokalne razvojne strategije LAG-a Vuka-Dunav, za razdoblje 2023. – 2027., održano je u prostorijama Poduzetničkog inkubatora i akceleratora Antunovac, u srijedu 20. rujna 2023. godine. Autorice strategije, prof. dr. sc. Đula Borozan i prof. dr. sc. Dubravka Pekanov s Ekonomskog fakulteta u Osijeku te voditeljica LAG-a Vuka-Dunav Ivana Čik, mag. ing. agr., prisutnima su objasnile sve faze koje su prethodile nastanku strategije te su ju predstavile kroz sva njena poglavlja. Nakon prezentacije otvorena je rasprava na kojoj su svi okupljeni imali priliku postaviti pitanja, dati komentare i prijedloge.

 

21.09.2023 LAG

Arhiva Novosti