Arhiva: Upravni odbor

Siječanj / 2024

69. Sjednica LAG-a

69. Sjednica LAG-a

08.01.2024
LAG

69. SJEDNICU UPRAVNOG ODBORA LOKALNE AKCIJSKE GRUPE VUKA - DUNAV dana 20. prosinca 2023. godine s početkom u 09:50 sati, u Poduzetničkom inkubatoru i akceleratoru Antunovac, Gospodarska zona Antunovac 23 pročitaj više


68. Sjednica LAG-a

68. Sjednica LAG-a

08.01.2024
LAG

68. SJEDNICU UPRAVNOG ODBORA LOKALNE AKCIJSKE GRUPE VUKA - DUNAV dana 14. prosinca 2023. godine s početkom u 09:00 sati, u Poduzetničkom inkubatoru i akceleratoru Antunovac, Gospodarska zona Antunovac 23 pročitaj više


67. Sjednica LAG-a

67. Sjednica LAG-a

08.01.2024
LAG

67. SJEDNICU UPRAVNOG ODBORA LOKALNE AKCIJSKE GRUPE VUKA-DUNAV dana 27. listopada 2023. godine s početkom u 09:30 sati, u Poduzetničkom inkubatoru i akceleratoru Antunovac, Gospodarska zona Antunovac 23 pročitaj više


66. Sjednica LAG-a

66. Sjednica LAG-a

08.01.2024
LAG

66. SJEDNICU UPRAVNOG ODBORA LOKALNE AKCIJSKE GRUPE VUKA - DUNAV dana 20. rujna 2023. godine s početkom u 11:00 sati, u Poduzetničkom inkubatoru i akceleratoru Antunovac, Gospodarska zona Antunovac 23 pročitaj više


65. Sjednica LAG-a

65. Sjednica LAG-a

08.01.2024
LAG

65. SJEDNICU UPRAVNOG ODBORA LOKALNE AKCIJSKE GRUPE VUKA - DUNAV dana 06. rujna 2023. godine s početkom u 10:00 sati, u Poduzetničkom inkubatoru i akceleratoru Antunovac, Gospodarska zona Antunovac 23 pročitaj više


64. Sjednica LAG-a

64. Sjednica LAG-a

08.01.2024
LAG

64. e - SJEDNICU UPRAVNOG ODBORA LOKALNE AKCIJSKE GRUPE VUKA-DUNAV s rokom očitovanja do dana 30. kolovoza 2023. godine (srijeda) u 12:00 sati na e mail LAG-a Vuka-Dunav info@lagvuka-dunav.hr pročitaj više


63. Sjednica LAG-a

63. Sjednica LAG-a

08.01.2024
LAG

63. SJEDNICU UPRAVNOG ODBORA LOKALNE AKCIJSKE GRUPE VUKA - DUNAV dana 04. kolovoza 2023. godine s početkom u 10:00 sati, u Poduzetničkom inkubatoru i akceleratoru Antunovac, Gospodarska zona Antunovac 23 pročitaj više


62. Sjednica LAG-a

62. Sjednica LAG-a

08.01.2024
LAG

62. SJEDNICU UPRAVNOG ODBORA LOKALNE AKCIJSKE GRUPE VUKA - DUNAV dana 27. srpnja 2023. godine s početkom u 10:00 sati, u Poduzetničkom inkubatoru i akceleratoru Antunovac, Gospodarska zona Antunovac 23 pročitaj više


61. Sjednica LAG-a

61. Sjednica LAG-a

08.01.2024
LAG

61. e - SJEDNICU UPRAVNOG ODBORA LOKALNE AKCIJSKE GRUPE VUKA-DUNAV s rokom očitovanja do dana 28. lipnja 2023. godine (srijeda) u 12:00 sati na e mail LAG-a Vuka-Dunav info@lagvuka-dunav.hr pročitaj više


60. Sjednica LAG-a

60. Sjednica LAG-a

08.01.2024
LAG

60. e - SJEDNICU UPRAVNOG ODBORA LOKALNE AKCIJSKE GRUPE VUKA-DUNAV s rokom očitovanja do dana 13. travnja 2023. godine (četvrtak) u 10:00 sati na e mail LAG-a Vuka-Dunav info@lagvuka-dunav.hr, pročitaj više


59. Sjednica LAG-a

59. Sjednica LAG-a

08.01.2024
LAG

59. e - SJEDNICU UPRAVNOG ODBORA LOKALNE AKCIJSKE GRUPE VUKA-DUNAV s rokom očitovanja do dana 04. travnja 2023. godine (utorak) u 10:00 sati na e mail LAG-a Vuka-Dunav info@lagvuka-dunav.hr, pročitaj više


58. Sjednica LAG-a

58. Sjednica LAG-a

08.01.2024
LAG

58. SJEDNICU UPRAVNOG ODBORA LOKALNE AKCIJSKE GRUPE VUKA - DUNAV dana 23. ožujka 2023. godine s početkom u 10:00 sati, u Poduzetničkom inkubatoru i akceleratoru Antunovac, Gospodarska zona Antunovac 23 pročitaj više