Grad Osijek objavio Poziv za predlaganje Programa javnih potreba u kulturi Grada za 2017. godinu.

Sukladno Zakonu o financiranju javnih potreba u kulturi, kriterijima za vrednovanje programa, sustavu vrednovanja programa od strane Kulturnog vijeća, te ocjeni izvršenja ostvarenih programa u 2016., u Program javnih potreba u kulturi za 2017. godinu uvrstit će se:


I.  redovne djelatnosti i programi ustanova u kulturi kojima je osnivač Grad Osijek
II. programi od posebnog značenja za Grad Osijek
III. programske djelatnosti udruga i ostalih korisnika iz područja:
1. zaštite i očuvanja kulturne baštine
2. muzejske i galerijske djelatnosti
3. izložbena i likovna djelatnost
4. knjižne i nakladničke djelatnosti
5. glazbene i glazbeno-scenske djelatnosti
6. dramska, plesna i izvedbena djelatnosti
7. tradicijske kulture i kulturno-umjetničkog amaterizma
8. audiovizualne djelatnosti
9. urbane kulture, kulture mladih i novomedijske kulture.

Pravo podnošenja prijave na Poziv imaju ustanove u kulturi, udruge, umjetničke organizacije, trgovačka društva, obrti te druge pravne koje obavljaju djelatnost iz područja kulture i umjetnosti, a imaju sjedište na području grada Osijeka (grad Osijek i prigradska naselja).


Rok za podnošenje prijedloga  je do 16. rujna 2016.

Više informacija na: http://www.osijek.hr/index.php/cro/Gradska-uprava/Gradski-uredi-odjeli-i-sluzbe/Upravni-odjel-za-drustvene-djelatnosti/Odsjek-za-kulturu/Poziv-za-predlaganje-programa-javnih-potreba-u-kulturi-Grada-Osijeka-za-2017

08.08.2016 LAG