27. Sjednica LAG-a

Temeljem članka 29. Statuta LAG-a Vuka – Dunav (17. veljače 2015. godine) i Izmjena i dopuna Statuta LAG-a Vuka – Dunav (29. svibnja 2015), 2. Izmjenama i dopunama Statuta LAG-a Vuka – Dunav (27. studenog 2015. godine), te 3. Izmjenama i dopunama Statuta LAG-a Vuka- Dunav (12. lipnja 2017. godine), sazivam

 

27. SJEDNICU UPRAVNOG ODBORA 

LOKALNE AKCIJSKE GRUPE VUKA - DUNAV 

dana 27. prosinca 2018. godine s početkom u 09.00 sati

u vijećnici Općine Antunovac u Antunovcu, Braće Radića 10 

za koju predlažem slijedeći

 

DNEVNI RED

 1. Usvajanje zapisnika sa 26. sjednice upravnog odbora,
 2. Donošenje prijedloga odluke o usvajanju Financijskog plana za 2019. godinu,
 1. Donošenje prijedloga odluke o usvajanju Plana rada za 2019. godinu,
 2. Donošenje prijedloga odluke o godišnjoj članarini redovitih članova LAG-a Vuka-Dunav za 2019. godinu,
 3. Donošenje prijedloga odluke o pokretanju projekta suradnje LAG-a Vuka-Dunav,
 4. Informiranje o raspisivanju LAG natječaja za T.O. 2.2.1., Podmjeru 7.4.1.,
 5. Donošenje prijedloga odluke o odobrenju LAG natječaja za T.O. 2.2.1. „Ulaganje u pokretanje, poboljšanje ili proširenje lokalnih temeljnih usluga za ruralno stanovništvo, uključujući slobodno vrijeme i kulturne aktivnosti te povezanu infrastrukturu“ te teksta LAG natječaja s pripadajućim prilozima, obrascima i ostalom popratnom dokumentacijom,
 6. Donošenje prijedloga odluke o članovima ocjenjivačkog odbora LAG-a,
 7. Donošenje prijedloga odluke o imenovanju zamjene za članove ocjenjivačkog odbora LAG-a za T.O. 2.2.1.,
 8. Donošenje prijedloga odluke o iznosu naknade za članove ocjenjivačkog odbora,
 9. Donošenje prijedloga odluke o odobrenju internih procedura LAG-a, Kontrolne liste i popratne dokumentacije za T.O. 2.2.1.,
 10. Donošenje prijedloga odluke o osnivanju tijela nadležnog za prigovore,
 11. Donošenje prijedloga odluke o imenovanju članova Povjerenstva za otvaranje prijava projekata,
 12. Razno.

URBROJ: UO/18-73

U Antunovcu, 19. prosinac 2018. godine

Predsjednik LAG-a Vuka – Dunav

Davor Tubanjski

27. Sjednica Upravnog Odbora.zip

20.12.2018 LAG