37. Sjednica LAG-a

Temeljem članka 18., stavka 1. Zakona o udrugama („Narodne Novine“ broj 74/14 i 70/17), te članka 29. Statuta LAG-a Vuka-Dunav (4. lipnja 2019. godine), sazivam

 

37. SJEDNICU UPRAVNOG ODBORA

LOKALNE AKCIJSKE GRUPE VUKA-DUNAV

Dana 28. svibnja 2020. godine s početkom u 13.00 sati

 u  Poduzetničkom inkubatoru i akceleratoru Antunovac, Gospodarska zona Antunovac 23, za koju predlažem slijedeći 

 

DNEVNI RED

 1. Usvajanje zapisnika sa 36. sjednice Upravnog odbora,
 2. Donošenje prijedloga Odluke o imenovanju Predsjednika Upravnog odbora LAG-a Vuka-Dunav,
 3. Donošenje prijedloga Odluke o usvajanju prijedloga izmjene Lokalne razvojne strategije 2014-2020.,
 4. Donošenje prijedloga Odluke o usvajanju Akcijskog plana provedbe LRS LAG-a Vuka-Dunav,
 5. Donošenje prijedloga Odluke o usvajanju financijskog izvješća o radu za 2019. godinu,
 6. Donošenje prijedloga Odluke o usvajanju izvješća o radu za 2019. godinu,
 7. Donošenje prijedloga Odluke o istupanju iz članstva LAG-a Vuka-Dunav,
 8. Donošenje prijedloga Odluke o primanju novih članova u LAG Vuka-Dunav,
 9. Donošenje prijedloga Odluke o godišnjoj članarini redovitih članova LAG-a Vuka-Dunav za 2020. godinu.
 10. Informiranje o projektu suradnje „Naše domaće“.
 11. Razno.

 

 

URBROJ: UO/20-01

U Antunovcu, 21. svibanj 2020. godine

Predsjednik LAG-a Vuka-Dunav

Davor Tubanjski, bacc. ing. agr.

37. Sjednica Upravnog Odbora.zip

15.06.2020 LAG