31. Sjednica LAG-a

Temeljem članka 29. Statuta LAG-a Vuka-Dunav (17. veljače 2015. godine) i Izmjena i dopuna Statuta LAG-a Vuka-Dunav (29. svibnja 2015.), 2. Izmjenama i dopunama Statuta LAG-a Vuka-Dunav (27. studenog 2015. godine), te 3. izmjenama i dopunama Statuta LAG-a Vuka-Dunav (12. lipnja 2017. godine), sazivam

31. SJEDNICU UPRAVNOG ODBORA

LOKALNE AKCIJSKE GRUPE VUKA-DUNAV

Dana 14. svibnja 2019. godine s početkom u 10.30 sati

 u vijećnici Općine Antunovac u Antunovcu, Braće Radića 4 za koju predlažem slijedeći 

 

DNEVNI RED

 1. Usvajanje zapisnika sa 30. sjednice Upravnog odbora,
 2. Donošenje prijedloga odluke o usvajanju financijskog izvješća o radu za 2018. godinu,
 3. Donošenje prijedloga odluke o usvajanju izvješća o radu za 2018. godinu,
 4. Donošenje prijedloga odluke o istupanju iz članstva LAG-a,
 5. Donošenje prijedloga odluke o primanju novih članova u LAG Vuka-Dunav,
 6. Donošenje prijedloga odluka o izmjeni predstavnika KUD-a „I. K. Adamović“ Čepin, u Upravnom odboru LAG-a Vuka-Dunav,
 7. Odluka o izmjeni članova Upravnog odbora,
 8. Donošenje prijedloga odluke o usvajanju Sporazuma o suradnji za provedbu međuteritorijalnog projekta suradnje „Naše domaće“,
 9. Donošenje prijedloga odluke o odobrenju LAG Natječaja za tip operacije 1.2.1. „Restrukturiranje, modernizacija i povećanje konkurentnosti poljoprivrednih gospodarstava“, te teksta LAG natječaja s pripadajućim prilozima, obrascima i ostalom popratnom dokumentacijom,
 10. Donošenje prijedloga odluke o članovima ocjenjivačkog odbora LAG-a Vuka-Dunav za tip operacije 1.2.1. „Restrukturiranje, modernizacija i povećanje konkurentnosti poljoprivrednih gospodarstava“, 
 11. Donošenje prijedloga odluke o zamjenskim članovima ocjenjivačkog odbora LAG-a Vuka-Dunav za tip operacije 1.2.1. „Restrukturiranje, modernizacija i povećanje konkurentnosti poljoprivrednih gospodarstava“,
 12. Donošenje prijedloga odluke o iznosu naknade za članove ocjenjivačkog odbora,
 13. Donošenje prijedloga odluke o odobrenju internih procedura LAG-a, Kontrolne liste i popratne dokumentacije za tip operacije 1.2.1. „Restrukturiranje, modernizacija i povećanje konkurentnosti poljoprivrednih gospodarstava“,
 14. Donošenje prijedloga odluke o osnivanju tijela nadležnog za prigovore,
 15. Donošenje prijedloga odluke o imenovanju članova povjerenstva za otvaranje prijava projekata,
 16. Donošenje prijedloga odluke o usvajanju Pravilnika o jednostavnoj nabavi,
 17. Donošenje odluke o usvajanju Plana nabave za 2019. godinu,
 18. Informiranje o studijskom putovanju u Liku,
 19. Informiranje o prijavi na natječaj Mreže za ruralni razvoj (Radionica za pčelare),
 20. Razno.

 

 

 

URBROJ: UO/19-14

U Antunovcu, 14. svibnja 2019. godine

Predsjednik LAG-a Vuka-Dunav

Davor Tubanjski, bacc. ing. agr.

31. Sjednica Upravnog Odbora.zip

15.05.2019 LAG