47. Sjednica LAG-a

Temeljem članka 18., stavka 1. Zakona o udrugama
(„Narodne Novine“ broj 74/14 i 70/17), te članka 29. Statuta LAG-a Vuka-Dunav (4. lipnja 2019. godine), sazivam


47. SJEDNICU UPRAVNOG ODBORA

LOKALNE AKCIJSKE GRUPE VUKA-DUNAV

Dana 17. lipanj 2021. godine s početkom u 09.00 sati

 u  Poduzetničkom inkubatoru i akceleratoru Antunovac, Gospodarska zona Antunovac 23, za koju predlažem slijedeći 

 

DNEVNI RED

 1. Usvajanje zapisnika sa 46. sjednice Upravnog odbora,
 2. Donošenje Izmjena i dopuna Pravilnika o sistematizaciji radnih mjesta i zapošljavanja,
 3. Donošenje prijedloga Odluke o iznosima bruto plaća po radnim mjestima na temelju Pravilnika o sistematizaciji radnih mjesta  i zapošljavanju,
 4. Donošenje prijedloga Odluke o usvajanju Evaluacije provedbe Lokalne razvojne strategije LAG-a Vuka-Dunav za razdoblje od 01.01.2018.-31.12.2018.,
 5. Donošenje prijedloga Odluke o usvajanju Evaluacije provedbe Lokalne razvojne strategije LAG-a Vuka-Dunav za razdoblje od 01.01.2019.-31.12.2019.,
 6. Donošenje prijedloga Odluke o usvajanju Evaluacije provedbe Lokalne razvojne strategije LAG-a Vuka-Dunav za razdoblje od 01.01.2020.-31.12.2020.,
 7. Donošenje prijedloga Odluke o pristupanju novih članova,
 8. Donošenje prijedloga Odluke o usvajanju izmjene Lokalne razvojne strategije LAG-a Vuka-Dunav,
 9. Donošenje prijedloga Odluke o usvajanju Akcijskog plana provedbe LRS,
 10. Donošenje prijedloga Odluke o usvajanju izmjene Plana provedbe LRS,
 11. Izvještaj o provedbi 1. projekta suradnje „Naše domaće“ – najava Javnog poziva za dodjelu markice/jamstvenog žiga Golden Panonian Quality,
 12. Razno.

 

 

URBROJ: UO/21-9

U Antunovcu, 15. lipanj 2021. godine

Predsjednik LAG-a Vuka-Dunav

Davor Tubanjski, bacc. ing. agr.

47. Sjednica Upravnog Odbora.zip

27.04.2022 LAG