26. Sjednica LAG-a

Temeljem članka 29. Statuta LAG-a Vuka – Dunav (17. veljače 2015. godine) i Izmjena i dopuna Statuta LAG-a Vuka – Dunav (29. svibnja 2015), 2. Izmjenama i dopunama Statuta LAG-a Vuka – Dunav (27. studenog 2015. godine), te 3. Izmjenama i dopunama Statuta LAG-a Vuka- Dunav (12. lipnja 2017. godine), sazivam

 

26. SJEDNICU UPRAVNOG ODBORA 

LOKALNE AKCIJSKE GRUPE VUKA - DUNAV 

dana 12. studenog 2018. godine s početkom u 8.30 sati

u vijećnici Općine Antunovac u Antunovcu, Braće Radića 4 

za koju predlažem slijedeći

 

DNEVNI RED

 

  1. Usvajanje zapisnika sa 25. sjednice upravnog odbora,
  2. Utvrđivanje provedbe pisanog postupka odabira projekata,
  3. Utvrđivanje postojanja sukoba interesa svakog pojedinog člana UO koji je glasovao na sjednici Upravnog odbora,
  4. Utvrđivanje sektorske zastupljenosti sukladno nadređenom sektorskom okviru (provjera da niti jedna interesna skupina (javni, civilni i gospodarski sektor) ne posjeduje više od 49% glasačkih prava prilikom odlučivanja),
  5. Prijedlog odluke o provedbi glasovanja (pojedinačno ili grupno),
  6. Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o odabiru projekata pristiglih na 1. LAG Natječaj za Tip operacije 1.3.3., 
  7. Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o odbijanju projekata pristiglih na 1. LAG Natječaj za Tip operacije 1.3.3., 
  8. Prijedlog odluke o utvrđivanju konačne rang liste za 1. LAG Natječaj za Tip operacije 1.3.3.,
  9. Razno.

URBROJ: UO/18-65

U Antunovcu, 05. studenog 2018. godine

Predsjednik LAG-a Vuka–Dunav

                       Davor Tubanjski

26. Sjednica Upravnog Odbora.zip

07.11.2018 LAG