Podnošenje Jedinstvenog zahtjeva za 2024. godinu – podsjetnik!

https://encrypted-tbn3.gstatic.com/licensed-image?q=tbn:ANd9GcRPqhsYhBj82qKs_ox9PUKAhRMvDa1dlGpq9aonBYdnd5o87NHhorar6FzPbUN1qAVr0FqxQHe14g_H0aQ

Jedinstveni zahtjevi za sve intervencije iz Strateškog plana Zajedničke poljoprivredne politike Republike Hrvatske 2023-2027.  mogu se podnositi do 10. lipnja 2024. godine.

Osim za one poljoprivrednike koji imaju obveze za IAKS mjere ruralnog razvoja iz Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014. – 2020. kojima je rok za podnošenje Jedinstvenog zahtjeva do 15. svibnja 2024. godine.

Ukoliko oni ipak podnesu zahtjeve u roku do 10. lipnja 2024. godine, smanjuje se visina plaćanja u iznosu od 1 % po radnom danu kašnjenja, osim u slučaju više sile i izvanrednih okolnosti.

15.05.2024 LAG