Dodijeljena sredstva za potporu radu stočarskih uzgojnih udruženja za 2020. godinu

https://poljoprivreda.gov.hr/userdocsimages//slike/Priopcenja/2020_12_24_stocari.jpg?width=750&height=500&mode=crop

Ministarstvo poljoprivrede nastavlja podupiranje uzgojnih udruženja s ciljem unaprjeđenja uzgojnih programa i učinkovitije provedbe metoda i postupaka definiranih u uzgojnim programima radi genetskog unaprjeđenja populacija stoke za bitna proizvodna svojstva kao što su proizvodnja mesa, mlijeka, jaja, meda i drugih stočarskih proizvoda.

Više informacija možete pronaći na: https://poljoprivreda.gov.hr/vijesti/dodijeljena-sredstva-za-potporu-radu-stocarskih-uzgojnih-udruzenja-za-2020-godinu/4349

30.12.2020 LAG