Koordinacijski sastanak LAG-a

Koordinacijski sastanak LAG-a Vuka – Dunav, LAG-a Baranja i LAG-a Karašica

LAG-a Vuka – Dunav, LAG-a Baranja i LAG-a Karašica koji djeluju na području Osječko – baranjske županije i na svom području djelovanja okupljaju dionike civilnog, javnog i gospodarstvenog sektora održali su svoj prvi koordinacijski sastanak. Tri navedena LAG-a među svojim članovima imaju ukupno 31 jedinicu lokalne samouprave te velik broj gospodarstvenika, OPG-ova, zadruga i različitih udruga civilnog društva.

Svrha osnivanja LAG-ova je u sagledavanju potencijala područja te poticanju provedbe integriranih, kvalitetnih i originalnih strategija održivog razvoja kao temeljnih dokumenta za planiranje, poticanje i usmjeravanje ruralnog razvoja, a posebno postizanjem ciljeva održivosti i unapređenja prostora, razvoja konkurentskog gospodarstva te razvoja ljudskih potencijala i kvalitetno zadovoljavanje potreba građana.

Teme sastanka su izrada i usvajanje lokalne razvojne strategije, izrada topografskih karata područja LAG-ova, informacije o pripremi dokumentacije i uključivanju na očekivani natječaj za IPARD Mjeru 202 i akreditaciju.

 Ostale teme su planiranje rada i unutarnje organizacije LAG-ova, te operativno djelovanje LAG-a usmjereno prema jačanju kapaciteta među ruralnih stanovnicima i LAG članovima putem usavršavanja i obrazovanja te provođenje aktivnosti u smislu pružanja podrške razvoju projekata na svom području.

 

20.11.2012 LAG