Objava rezultata 4. LAG Natječaja za Tip operacije 1.3.1.“Potpora za pokretanje poslovanja mladim poljoprivrednicima “

Ukupan iznos raspoloživih sredstava za 4. LAG Natječaj Lokalne akcijske grupe Vuka-Dunav za Tip operacije 1.3.1.“Potpora za pokretanje poslovanja mladim poljoprivrednicima “ iznosi 1.853.125,00 kuna.

Visina potpore po jednom nositelju projekta iznosi 50.000,00 eura, u kunskoj protuvrijednosti 370.625,00 kuna. Najviša ukupna vrijednost projekta iznosi 100.000 EUR (bez PDV-a) u kunskoj protuvrijednosti, neovisno o tome ima li nositelj projekta pravo na mogućnost pretporeza ili ne.

Na 4. LAG Natječaj prijavilo se 8 nositelja projekata. Na 43. Sjednici Upravnog odbora LAG-a Vuka-Dunav, održanoj 2. listopada 2020. godine, Upravni odbor donio je 5 Odluka o odabiru projekta te 3 Obavijesti o odbacivanju prijave zbog nedovoljno raspoloživih sredstava.

Konačna rang lista prijavljenih projekata koji su dobili Odluku o odabiru projekta nalazi se u nastavku.

 

12.10.2020 LAG