Objavljen Priručnik za postupanje u primjeni Uredbe o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja i ugovaranja programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge

Sukladno obvezama koje prozlaze iz novog Zakona o udrugama, na sjednici održanoj 5. ožujka 2015. godine Vlada Republike Hrvatske donijela je Uredbu o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja i ugovaranja programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge. Više o tome pročitajte ovdje

 

08.06.2015 LAG